Автоматична рефрактомия – това е допълнителен инструментален метод за обективна диагностика на рефракцията на пациента.

Това е обичайна ежедневна процедура.

Благодарение на този метод лекарят има възможност максимално бързо и точно да определи рефракцията, което значително улеснява неговата работа.

Методика за провеждане на авторефрактометрия

За провеждане на тази процедура пациентът сяда непосредствено пред авторефрактометър, поставя брадичката на специална поставка, а челото на съответната приставка.

След това пациентът трябва да погледне в мишената вътре в прибора.

По време на изследването може да се мига както обикновено.

След това лекарят с помощта на специална ръкохватка измества мишената в центъра на зеницата и прави измерване.

То може да бъде изпълнено автоматично или ръчно, в зависимост от вида рефрактомера.

Процедурата се провежда за 2-те очи, за всяко отделно се провежда серия от измервания, след това стойностите се осредняват и се получава резултат.

За по-точна диагностика може да се наложи повторно изследване.

Тези капки предизвикват парализа на акомодацията, което се проявява с влошаване на зрението на близко разстояние и в някои случаи и надалеч.

Но не трябва да се плашим от това състояние, зрението се възстановява в рамките на деня.

Показания за провеждане на авторефрактометрия

1. Определяне на рефракция – манифестна – преди поставянето на капките, и циклоплегична, след поставяне на капки;
2. Подбор на оптична корекция – подбор на очила и контактни лещи;

3. Диагностика на астигматизъм – определяне на степени и оси на цилиндъра;
4. Диагностика на заболявания на роговицата – кератоконус, кератоглобус;

Трябва да се има предвид, че резултатите от авторефрактомия, не могат да се използват напълно за рецепта за очила.

Необходимо е да се направи субективна оценка на зрението и не само да се назначат очила на пациента, но и да се подберат с отчитане на потребностите.

Особено това се отнася за деца с кривогледство, високи степени на кривогледство или късогледство, при което е необходимо да се отчита възрастта и субективните усещания.

Това се отнася също и за хора със старческо зрение, тъй като е необходимо да се отчита разстоянието, за което са необходими очила.

Видове авторефрактометри

1. Рефрактокератометър

Този прибор има допълнителна функция – измерване на степента на кривината на предната повърхност на роговицата.

Този вид изследване помага в подбора с контактни лещи и за диагностика на заболявания на роговицата.

Благодарение на този прибор могат да се открият редица заболявания на роговицата кератоконус, кератоглобус.

2. Авторефрактометър от ръчен тип

Използва се за профилактични прегледи или при необходимост да се направи преглед на пациента в домашни условия.

3. Авторефрактометър за деца

Отличава се от стационарния аналог по това, че няма необходимост детето да сяда пред прибора, а прегледът може да се направи на разстояние от 1 метър.

Тези прибори са с подходящ за деца дизайн и позволяват бързо да се направи прегледа, без дори децата да го забележат.

Може да се използва и за малки деца до 3 години.

Съвременният кабинет на очила е на практика невъзможен без авторефрактометър.

Този вид диагностика може да се направи в на практика всеки очен кабинет, но трябва да се има предвид, че е необходима и консултация.

Сами по резултатите от авторефрактомия само може да се предположи за възможни нарушения на зрението.