Ново изследване от Тайван проучило влиянието на поведението на родителите върху отношението на юношите към алкохола.

Резултатите от изследването показали, че на момичетата и на момчетата по този въпрос им влияе главно техния баща. А също било установено, че и майката влияе слабо на момичетата по този въпрос.

„Връзката на потреблението на алкохол с бащите и с юношите била много по-силна, отколкото тази с майката и тийнейджърите.“ – отбелязва авторът на изследването Hsing-Yi Chang от националния научно-изследователски институт по здравеопазване в Мяоли, остров Тайван.

„Обществото в Тайван е патриархално и бащите са пример за подражание за момчетата. Освен това мъжкият алкохолизъм се среща по-често, отколкото женският“ – добавя тя.

Hsing-Yi Chang и нейните колеги използвали данните от проведеното по-рано дългосрочно изследване, изучаващо поведението на децата и подрастващите. То обхващало повече от 4000 ученици, които били в 9-ти клас между 2006 и 2009 година в Тайван.

Почти 4000 момчета и момичета попълвали анонимни анкети, в които, освен останалото отговаряли и на въпроси за употреба на алкохол.

От тях 679 ученици отговорили, че били употребявали алкохол в рамките на предходния месец /тоест месеца преди попълването на анкетата/. Резултатите от мащабното изследване бяха публикувани преди няколко месеца в списание BMJ Open.

В анкетата те също отговаряли на въпроси за това колко често техните майки и бащи употребяват алкохол – рядко – не повече от 1-2 пъти за изминалия месец или често повече от 3 пъти за същия период.

Учениците също определяли отношението на своите родители към употребата на алкохол от непълнолетни – по скалата от „категорично против“ до „дори привестват“.

Тези момчета, чийто бащи водели начин на живот с ограничен прием на алкохол, съответстващ на нормите и същевременно били категорично против употребата на спиртни напитки от непълнолетни имали с 39-73% по-нисък риск от това да посегнат към алкохола в сравнение с момчетата, чиито бащи често употребяват алкохол или спокойно се отнасят към употребата на алкохол от подрастващи.

„Отношението на бащата към употребата на алкохол от тийнейджъри е дори по-силен фактор, отколкото дори личен пример“, - отбелязва Chang.

Момичетата, имащи непиещи бащи, употребявали алкохол с 48-49% по-рядко в сравнение с девойките, чиито бащи често приемали спиртни напитки и спокойно се отнасяли към употребата на алкохол от ненавършилите пълнолетие.

Негативното отношение на майките към приема на алкохол понижавало риска от употребата на алкохол от подрастващите с 23% в сравнение с тези юноши, чиито майки не се съпротивляват на употребата на алкохол от техните деца до периода на навършване на пълнолетие.

Ina Koning, доцент по социални науки от университета Утрехт в Нидерландия, коментирайки това изследване, пише, че бащите действително, обикновено оказват по-голямо влияние върху отношението на подрастващите към алкохола.

„Възможно е това да е свързано с това, че честотата на употребата на алкохол сред бащите е по-висока, отколкото тази сред майките“ – посочва Koning, която не е взела участие в това изследване.

„Тийнейджърите активно изучават новото, а също се стремят към признанието сред връстниците – това ги тласка към алкохола. Що се отнася до понижаване на приема на алкохол сред юношите са важни както личният пример на родителите, така и тяхното отношение към пиянството на непълнолетни“ – заключава Chang.