Днес нивото на диагностика на онкологичните заболявания е много висок, но дори при постоянно усъвършенстване на методите невинаги се постига избягването на лъжливи положителни резултати.

Това се обяснява с факта, че съществуват множество фактори, които понякога погрешно се приемат за туморни клетки, а това на свой ред е последвано от неправилна тактика на лечение.

Онколози от САЩ предупреждават лекарите, ако пациентът има татуировки по тялото, то диагностика следва да се провежда по-внимателно.

Тъй като в състава на боите за нанасяне на татуировки присъстват пигменти, които притежават свойството да се натрупват в близките лимфни възли и при скенер на подозрителни възпалителни огнища е възможно да се объркат с метастази на злокачествени тумори.

Такъв случай е описан в една от калифорнийските клиники – при жена с диагноза рак на шийката на матката при позитронна емисионна томография специалистите видели ярки зони в слабинните лимфни възли, което показвало факта на натрупване на радиофармацевтичния препарат.

В резултат тези огнища били приети за метастази на рака на шийката на матката и била проведена радикална операция по отстраняване не само на маточната шийка, на самата матка, на маточните тръби, но и на разположените близко лимфни възли – лимфодисекция и панхистеректомия.

Но впоследствие при хистологичното изследване се оказало, че в лимфните възли метастази не е имало, а в тях се е намирала боята от татуировката. Жената имала по тялото 14 татуировки, включително и на краката.

Пигментните частици проникнали в лимфните възли и променили резултатът от диагностичната процедура, което станало и причина за вземането на погрешно решение за отстраняване на лимфните възли.

Специалистите онколози призовават своите колеги да отчитат всички фактори при провеждането на диагностика, в частност тази особеност при пациентите с татуировки, това ще позволи избягването на диагностични грешки и провеждането на прекомерно агресивно решение.

Самият факт на натрупването на пигменти в лимфните възли само потвърждава, че в организма всичко е взаимосвързано и всяко вмешателство оказва влияние върху здравето на човека – дори външното въздействие върху кожата е възможно да остави следи във вътрешните органи и тъкани.

Вероятно, тази информация ще възпре юношите, ще накара мъжете и жените да се замислят за това, че може и да не си струва да си нанасят „пожизнени рисунки“ по собственото им скъпоценно тяло.

Като допълнение

Опасните следствия от татуирането са свързани с използването на инструменти за многократна употреба, а също и с ниското качество и неизвестния произход на боите.

Така например, многогодишните наблюдения показват, че риска от заболяване от хепатит С за хората, направили си татуировка е с 9 пъти по-висок, отколкото сред останалото население.

Най-страшните и смъртоносните заболявания на съвременните заболявания се предават не само чрез кръвта, която остава по оборудването на тату-студията, но също така чрез боите, които не се съхраняват в стерилни хладилници.

Много неприятности създават компоненти на оцветяващите състави, използвани на създаването на татуировки по тялото. И не само, защото те често предизвикват силни алергични реакции по кожата, развитие на дерматити.

В състава на разноцветните бои винаги влизат тежки метали – кадмий, хром, олово, никел, титан. В сините оцветители се съдържат кобалт и алуминий, в червените – живачен сулфид.

Всички тези елементи са изключително токсични и не се контролират от метаболитните системи на тялото и затова е възможно да предизвикат рак на кожата.