В опит да разкрият загадката на суперспособните елитни бегачи, учените стигат до извода, че немалък принос за техните резултати имат чревните бактерии. Чревния микробиом на бегачите наистина се отличава от микробиома на повечето от нас.

Млечната киселина определя спортните постижения

Авторите на проучването правят сравнение на проби, взети от 15 души, участвали през 2015 г. на Бостънския маратон, и на проби взети от 10 души, които водели заседнал начин на живот.

Оказва се, че в тяхната храносмилателна система в големи количества присъстват вейонели - грамотрицателни бактерии, които ферментират млечна киселина.

Последната се образува в мускулите по време на физическа активност, при бягане също.

В рамките на експеримент на бягаща пътека, проведен с мишки. На животните били пресадени от бактериите и те започнали да бягат с 13% по-бързо, отколкото тези, на които не присадили бактерии.

Авторите на изследването предполагат, че пропионатът, образуващ се по време на ферментация на млечна киселина, влияе на резултатите, които показват спортистите при бягане.

Пробиотици с полезни бактерии за повишаване на спортните резултати

Александър Костик от Бостънския център по диабет предполага, че пробиотиците, съдържащи тази бактерии, могат да се изписват и на хора, които не се интересуват от спортните резултати.

Така например, този препарат може да е подходящ за хора в напреднала възраст, на които помага за увеличаване на нивата на физическа активност.

Изследователите не изключват, че при някои хора още в ранно детство в червата присъства голямо количество вейлонели, затова още от ранна възраст показват много добри спортни резултати.

От направеното изследване може да се заключи, че спортните постижения се определят не само от усилията, които се полагат за постигането им, но и от чревните бактерии.

Все още обаче не може да се твърди със сигурност, тъй като изследването е проведено само с мишки, които изследователите са опитали да тестват как ще се справят на бягащата пътека.

Не е ясно как тези бактерии ще повлияят на по-малко физически активни хора, на които се дадат пробиотици, които ги съдържат.