Децата, които си гризат ноктите и си смучат пръстите – навици, които често отчайват родителите, е по-малко вероятно да развият алергии, докато растат.

Ново проучване показва, че хората, които са смучели пръстите или са хапели ноктите в детството са били в по-ниска степен предразположени към алергични заболявания, видно от универсалния тест за алергии, който се провежда чрез убождане на кожата.

Ръководителят на проучването предполага, че смученето на палеца и гризането на ноктите вероятно излага децата на повече бактерии, което пък променя тяхната имунна функция и така стават не толкова уязвими за алергиите.

В настоящото проучване са използвани данни от мащабно мултидисциплинарно изследване, в което участниците били 1037 от раждането до зряла възраст – до над 40 години.

Децата били доведени за изследване от родителите, когато били на възраст – 5, 7, 9 и 11 години.

На участниците били направени тестове, когато били на 13 и на 32 години. Тестът е положителен, ако кожата прояви чувствителност към най-малко един разпространен алерген.

Положителният резултат показва, че човек е с по-висока предразположеност от развитие на алергична реакция към определен източник, които са принципно алергени – котки, кучета, коне, трева, домашен прах, или гъбички, които се разпространяват по въздуха.

Резултатите подкрепят хигиенната хипотеза

Тестовете при участниците на 13-годишна възраст показват, че само 38% от тях, които сучели палци като малки или гризели ноктите си, показали положителни резултати за най-малко един алерген, в сравнение с 49% от тези, които не са имали подобен навик в детството.

Резултатите са още по-впечатляващи за тези, които като деца си смучели и палците и гризели ноктите си. Само 31% от тях показали положителни резултати при убождане на кожата.

Тези взаимовръзки са още по-очевидни, когато учените взели под внимание фактори, които могат да окажат влияние като пол, анамнеза на родителите за алергии, наличие на домашен любимец в семейството през детството, тютюнопушене на родителите, и кърмене.

Въпреки тези резултати обаче изследователите не дават препоръки на родителите да насърчават децата си да смучат палци и да гризат ноктите си. Не е ясно дали тези навици са полезни не само за детското здраве, но и в зрялата възраст.

Може би препоръката е в насока, че ако децата си смучат пръстите и си гризат ноктите не е необходимо родителите да протестират толкова много срещу тези навици на децата, и да се опитват всячески да им налагат ограничения.

Резултатите обаче показват ясно и категорично едно, че хигиенната хипотеза за възникването на алергиите намира все по-голяма опора в научните изследвания.

Изследователите обаче отбелязват, че макар и да са открили връзка между тези навици в детството и по-голяма вероятност от положителен резултат на теста за алергии, не била открита никаква връзка между алергични заболявания като астма и сенна хрема.

Най-удивителният факт, макар и не на 100% потвърден, от това изследване, е, че хигиенната хипотеза за развитие на алергичните заболявания, намира все повече подкрепа сред научната общност.

Но може да се каже, че все още научните данни не са достатъчни, за да може да се твърди със сигурност, че наистина прекалено голямата чистота, която е около нас, разбира се, в сравнение с предходните поколения, е причина за огромната епидемия от алергия предимно в развития свят.