Защо фразата „бъди промяната“ не помага за решаването на училищните конфликти и как да разберете, че вашето дете е било обект на подигравки от страна на своите съученици.

Ако вашето детето е изпаднало в немилост по отношение на своите съученици, то не е желателно да се примирявате със ситуацията, смятат психолози.

Как правилно да се действа в такава ситуация?

Жертва и палач

Кои деца най-често стават обект на издевателства и присмех от страна на своите съученици и връстници?

На подигравки в училищния колектив може да бъде подложено всяко дете. Но не всяко става обект на преследвания и издевателства.

Такава ситуация е сигнал да се замислите каква е представата на детето за собствените му граници?

Темата за нарушените граници най-често се корени в семейството, когато на детето му се говори, че няма право на собствено мнение, когато неговите постъпки биват подлагани на жестока критика.

Когато през цялото време на детето му се мрънка, нещо му се подмята или пък му се налага, по този начин му се внушава неувереност в собствените му достойнства и сили и то се отучва да се защитава. Затова е голяма вероятността и в обществото, в случая в конкретния колектив да се сблъска със същото.

И другата крайност на нарушаването на границите – това са децата със завишени изисквания към заобикалящия ги свят, които смятат, че за всичко някой им е длъжен, това са тези, които получават всичко и веднага.

Повечето родители смятат, че когато на човек му се струва, че всички са му длъжни за нещо, той априори няма как да стане обект на преследване, издевателства и подигравки, защото ще се отбранява, поради високото си самочувствие.

Ако детето влезе в училищния колектив с представата, че всички го харесват само защото го има, то това е вярно. Но ако то просто казва, че всички са му длъжни, то голяма е вероятността колективът да го отхвърли.

В семейството такова дете се поставя на пиедестал, то е почитано. То влиза в колектива и очаква същото от своите съученици, но се сблъсква с други реалности. И за него това е болезнено.

С други думи децата, които най-често биват тормозени често се отличават с емоционална и социална незрялост, уязвимост, несъблюдаване на нормите и на неписаните правила.

Какво трябва да бъде отношението на родителите към детето от самото му раждане, за да не отрасне то като потенциална жертва на своите съученици?

Първоначално детето трябва да се възприема от възрастните като личност, а не като продължение на самите тях. Да, вие сте родили този човек, но същевременно това не сте вие и детето има право на свой светоглед, който е възможно да се различава от вашия. Уважавайте своето дете.

Когато бебето идва на този свят, то не знае нищо. Задачата на родителите е да му обяснят как всичко е устроено. Дори с малкото дете трябва да се разговаря с уважение, за да може в бъдеще то да не се страхува да сподели с вас своите чувства, мисли и проблеми.

Първите конфликти могат да възникнат още в детската градина. И това е добре, защото не са толкова опасни, колкото в училище. От тях детето ще може да се научи да се справя и в бъдеще с подобни ситуации. Затова не е необходимо да се опитвате да предпазвате децата си от такива истории.