Деменция – това не е болест, а проявление на различни заболявания, които водят до нарушение на самообслужването. Най-честите причини за деменция са болестта на Алцхаймер или увреждане на съдовете на главния мозък.

Не са редки случаите, при които при един и същ човек се наблюдават признаците и на двете заболявания. В този случай се касае за смесена деменция.

Какво всъщност представлява това състояние

Под смесена или двойна деменция се разбира състояние, което възниква при наличие у човек и на болест на Алцхаймер и на съдово заболяване на главния мозък. Причините за съдово увреждане на главния мозък са многообразни и зависят от различни рискови фактори.

Сред тях са:

 • Високо кръвно налягане – артериална хипертония;
 • Повишение на нивото на холестерол в кръвта с развитие на атеросклероза;
 • Захарен диабет;
 • Заболявания с нарушение на ритъма и клапаните на сърцето;
 • Вредни навици – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и други.

Заболяванията на кръвоносните съдове може да са с хронично протичане или да протичат остро с развитие на инсулти.

Как се разпознава двойната деменция

Клинично съдовите заболявания на главния мозък и болестта на Алцхаймер са със съществени разлики. В зависимост от преобладаване на един или друг компонент смесената деменция може да се проявява по различни начини.

Например, клиничните симптоми на двете заболявания могат да се сумират, тоест при един и същ човек отделните проявления ще напомнят болест на Алцхаймер, а други черти на съдови нарушения.

При част от пациентите симптомите могат да се определят основно от съдовата патология, а признаците на съпътстващ невродегенеративен процес се откриват само при специализирано изследване.

При такъв сценарий скрито протичащата болест на Алцхаймер ще се усложнява от протичането на основното заболяване. Може да се случи и така, че признаците на двете заболявания ще се конкурират едно с друго, ще се маскират взаимно.

Например, човек прекарва инсулт, и всички свързват развитието на деменция впоследствие с това събитие.

Изследванията обаче показват, че при 30% от пациентите изразените постинсултни когнитивни нарушения са вследствие на болестта на Алцхаймер.

Сред признаците на смесена деменция обикновено са:

 • Проблеми с паметта, в значителна степен не се помнят наскоро или неотдавна случили се събития;
 • Затруднения при концентрацията;
 • Забавяне на психичните процеси;
 • Съпътстващи нарушения на настроението и поведението – раздразнителност, упоритост, често разгневяване, потиснатост, тревожност и подозрителност.
 • Нарушения на съня;
 • Световъртеж и неустойчивост при ходене.

При прогресиране на състоянието се присъединяват трудности с ориентацията в пространството и времето, речеви нарушения, влошава се способността за самообслужване.

На болния може да му е трудно да усвоява нови неща – например, да се научи да използва нов телефон, да извършва действия, които изискват съсредоточаване, включително и при използване на лекарствени препарати.

Диагнозата се поставя обикновено от специалист невролог. Чрез съчетанието на две сериозни заболявания лечението може да се съпровожда с определени трудности.

При смесената деменция са характерни голяма тежест на проявленията и тяхното по-бързо прогресиране.

Същевременно, при своевременно поставяне на диагноза и начало на лечение може за известно време човекът да остане самостоятелен, да се повлияе на скоростта на прогресиране на симптомите, да се подобри качеството на живот на самия болен и за тези, които се грижат за него.

За това е много важно своевременно да се потърси медицинска помощ.

Ако при човек в напреднала възраст се появи нехарактерно за него забравяне, странности в поведението, обострят се негативните черти на характера, започне да прави нехарактерни за него неща, това е повод по-скоро да се потърси лекарска помощ.

За болестта на Алцхаймер все още не е разработен протокол за лечение, което ефективно да подобри състоянието на болния, но се прилагат препарати, които могат да стабилизират състоянието за няколко години.

За съдовата деменция, ако обуславящите я заболявания като артериална хипертония и захарен диабет се положат усилия за овладяване, и това може да способства за подобряване на съдовата деменция.

Необходимо е доста време да се поддържа състоянието, за да се постигне известно подобрение, макар и съвсем да не е гарантирано. Започналите дегенеративни процеси в мозъка засега се смятат за необратими и могат единствено да се забавят.