Какво представлява методът на интервалните повторения – ефективен начин за запомняне на големи обеми от нова информация, създаден в съответствие с особеностите на работата на нашия мозък.

Нощ, конспект и бутилка енергийна напитка – тази нездрава картина е позната на всеки един от нас.

В училище, в университета или в работата всички ние сме се оказвали в ситуации, когато ни е предстояло да научим огромен обем от информация за кратко време.

В такива случаи почти всички от нас се обръщат към многовековната традиция да четат учебника отново и отново с надеждата поне нещо да остане в главата.

Този метод за научаване на нова информация е не само уморителен и еднообразен, но и абсолютно неефективен. Изобщо не съответства на това как е устроен и как функционира мозъкът ни.

За щастие, учените, които са изяснили това, са готови да предложат алтернативни начини за запомняне на информация, при които се отчитат особеностите на мозъка.

Един от тях е методът на интервалните повторения, който претендира за най-добрия и ще ви помогне при изучаването на нов език или при подготовка за изпит.

Как да използваме метода на интервалните повторения, за да се подготвим за изпит или да научим нов език?

За да се научите да запомняте информация по метода на интервалните повторения, необходимо е да направите следното – разделете информацията на равни части, запишете всеки откъс – под форма на въпрос и отговор, на картонче или някакви цветно листче, след това ги разделете на тематични секции.

Съставете разписание, според което да преглеждате картончетата във всяка от секциите. Ако отговаряте на въпроса правилно, тоест сте научили информацията от картончето, оставете го настрани.

Тези картончета ще преглеждате по-рядко. Ако отговаряте на въпроса от картончето с усилие, то тогава го преместете в раздела за по-често преглеждане.

Предимството на тази система се състои в това, че можете да я организирате според вашите потребности. Защо работи? Защото подхожда идеално на нашия мозък и на механизмите, по които функционира.

Как работи мозъка?

Не е възможно да се обясни по елементарен начин как функционира нашия мозък. Ако запитаме себе си – „Как работи мозъка?“ – то отговорът ще бъде нещо от рода – „Като компютър“. Това не е изненадващо – живеем в цифрова епоха и лесно свързваме двете понятия на асоциативно ниво.

Въпреки с лекота забравяме за фундаменталните различия между принципите на работа на мозъка и на компютъра, които се отнасят до обработката и съхранението на информацията.

Компютърът съхранява тази информация, която сме наредили да запази. Но с усилие контролираме мозъка си и неговата способност да запомня информация.

Как мозъкът създава спомени?

Втората фундаментална разлика между мозъка и компютъра се състои в това как се обработва информацията.

Много е приятно да си представяме как в нашата глава правилно са подредени файлове с информация, всяка от които е в отделна папка. Но когато си представяме, че отваряме някакъв архив и оттам си набавяме нужните данни, жестоко грешим.

Как да „хакнем“ мозъка?

Ние знаем, че мозъкът съхранява тази информация, която смята за важна. Той укрепва спомените за тези събития и неща, които се срещат най-често.

Поради тази причина интервалното повторение, основано на редовно преглеждане на информация, използва именно този принцип на работа на мозъка.