Фиброзна дисплазия – това е достатъчно сериозно заболяване, при което е възможно засягане на всички кости на скелета. Същността на този патологичен процес се заключава в това, че части от нормалната костна тъкан се заместват от съединителнотъканен компонент, което води до възникване на патологични фрактури, костни деформации и т.н. Тази патология принадлежи към категорията на подобните на тумор образувания, но не може да се определя като тумор. В литературата са описани случаи, когато засегнатите участъци се израждат в доброкачествени тумори, например, в неосифисициращ фибром. Също сред възрастните хора били отбелязани единични случаи, при които възникналите огнища се трансформирали в злокачествено новообразувание.

За първи път фиброзната дисплазия е била описана още в началото на 20-ти век. През 1927 г. бил публикуван труд, който по-точно разказва за морфологичните и клинични признаци, съпътстващи тази патология. Сред всички доброкачествени увреждания на скелета на този патологичен процес се падат около 7%. Но точни сведения за неговото разпространение сред населението отсъстват, тъй като много хора в продължение на дълго време не се досещат за съществуващите проблеми.

В преобладаващия брой случаи първите клинични проявления при тази болест възникват още в детска възраст. Но отделни варианти най-често се откриват на възрастни хора. Интересно е, че дамите в по-голяма степен на развитие на това заболяване от мъжете. Този патологичен процес често се съпровожда с образуване на доброкачествени тумори. Що се отнася до злокачествени новообразувания, то те се срещат много рядко. Ако се направи равносметка, то може да се каже, че като цяло фиброзната дисплазия е с благоприятна прогноза при своевременно започнато лечение.

Основен фактор, който играе роля във формирането на това заболяване, е неправилното залагане на остеогенния мезенхим във вътреутробния период. Остеогенният мезенхим – това е непосредствено тази тъкан, от която впоследствие се развиват костни компоненти. Но точните причини за това нарушение все още остават под голям въпрос. Неправилно залагане на тъканите, а впоследствие и фиброзна дисплазия, могат различни неблагоприятни външни въздействия върху организма на бременната жена. Такива са радиоактивни облъчвания, токсични вещества и т.н.

Симптоми, характерни за фиброзна дисплазия

Симптомите при този патологичен вариант могат да са най-различни. Полиосалният вариант обикновено се срещат деца. Възникват оплаквания за поява за периодични болки в костите, с които често се съпровождат деформациите. В редица случаи възникналото нарушение се открива при обръщане по повод патологични фрактури.

Патологичните фрактури – това е нарушение на целостта на целостта на костта, дори при леко физическо въздействие на нея.

Що се отнася до такъв симптом като болка, то най-често се усеща в областта на бедрата. Ирадиацията не е характерна за болков синдром. Освен това има неизразен характер и най-често възниква при физическо натоварване. Степента на деформации в костите зависи от това какъв отдел е засегнат.

Симптоми при моноосален вариант на практика са същите. Но този вариант традиционно се смята за по-лек, тъй като се засяга само една кост.

Диагностика и лечение

Тази болест може да бъде заподозряна вече въз основа на съпътстващите клинични проявления. Но окончателна диагноза се поставя с помощта на рентгеново изследване. При необходимост се назначават денситометрия и компютърна томография.

Лечение при фиброзна дисплазия обикновено предполага провеждане на хирургична интервенция. Засегнатият участък на костната тъкан, а на мястото се поставя костен трансплантант. Ако присъстват множествена увреждания следва да се насочи вниманието на предотвратяването на деформация и фрактури.