Флуор е химичен елемент, който има огромно значение в профилактиката на кариес и укрепване на емайла. На неговата реална ефективност е бил посветен не един научен труд и няма достоверни доказателства за рискове, свързани с неговото приложение.

Основен източник на флуор е питейната вода, някои храни, а също и средства за грижа за устната кухина. Как флуорът способства за профилактика на кариес, как действа на патогенните бактерии?

Флуор за деца – опасен ли е

В пастите за зъби се съдържат множество различни съединения на флуора, техните названия са изписани на латински. Всяко от тези съединения има различна степен на ефективност, особености при употреба.

Когато е в тубата на пастата за зъби, флуорът не е активен. Но когато деца или възрастни започват да си мият зъбите, под действието на слюнката и температурата започва процес на дисоциация на йони.

Освободилите флуорни йони заместват свободните места в кристалната решетка на емайла, осигуряват защита, а също и предотвратяват кариес.

Флуор против кариес

Кариесът е процес на деминерализация на емайла, тоест излизане на минерали от кристалната решетка, с което може да се обясни и формирането на кухина в дъба.

Киселините, образувани от бактерии, способстват за този процес на разрушаване на кристалната решетка на зъбния емайл. 

Емайлът се състои от призми, образувани от хидроксиапатит – това е основното му вещество, което се подлага на неблагоприятно въздействие на бактериите.

Ако в кристалната решетка на емайла навлезе флуор, се образува флуорхидроксиапатит, характеризиращ се с голяма устойчивост на действието на киселини. С тези свойства на флуора може да се обясни неговият противокариозен ефект.

Някои изследователи доказват, че флуорът е естествен антисептик, който пагубно действа на бактериите, предизвикващи кариес. Присъствието на флуор в пастата за зъби и водата е полезно за здравето на цялата устна кухина.

Как слюнката възстановява емайла

Реминерализация представлява възстановяване на емайла, насищането му с минерали. След хранене емайлът се изтрива с няколко микрона, тоест от него излиза определен обем от минерали.

Под действието на слюнката, представляваща източник на минерални вещества, се осъществява възстановяването.

В хода на изследването се доказва, че под действието на флуора протича активация на слюнчените жлези, тоест се образуват в достатъчно количество. А тя е естествен защитник на устната кухина от кариес и други заболявания на устната кухина.

Ако в слюнката на децата има достатъчно количество калциеви йони и флуор, то процесите на реминерализация надделяват над деминерализация – загуба на минерали, следователно кариес не се развива.

Флуорно въздействие на метаболизма

Микродозите флуор, които децата получават от водата и от някои храни, благоприятно влияят и поддържат обмяната на веществата.

Достатъчното постъпване на флуор в женския организъм при бременност, гарантира липсата на дълбоки фисури на дъвкателните зъби на децата.

Във фисурите /естествените вдлъбнатини/ най-често се образуват кариеси, ако те са дълбоки, то патологичният процес се развива по-лесно, прогресира и преминава в усложнения.

Съединения на флуор в пастите за зъби

В пастите за зъби се съдържат различни флуорни съединения, които малко се отличават едно от друго по скорост на действие и ефективност.

Натриев монофлуорфосфат

Известно е, че флуорните йони на това съединение се освобождават много бавно, а средно миенето на зъбите продължава от 1 до 3 минути. Ефективността на такива пасти е много ниска, дори може да се каже, че са безполезни.

Натриев флуорид

Такива пасти осигуряват висок реминерализиращ потенциал, поради бързата дисоциация на йоните. Изразено противокариозно действие се постига и при деца. Но за мъници под 3 години не трябва да се използва паста за зъби с флуор.

Аминофлуорид

Притежава още по-голям реминерализиращ потенциал. Предимство на това вещество е, че на повърхността на зъбите се създава слой, който продължава да насища емайла с флуор дълго време. А бактериите, предизвикващи кариес, не могат да се прикрепят към повърхността на зъбите.

Калаен флуорид

Този компонент широко се е използвал в миналия век. Въпреки доказаната си ефективност, има съществен недостатък – оцветява участъците на деминерализация. Образувалото се петно е признак на начални форми на кариес.

С течение на времето то става тъмно, което се отразява неблагоприятно на естетиката, особено ако става въпрос за централни зъби.

Децата, поради своята възраст и физиологични особености, са много уязвими, затова родителите трябва да осигурят пълноценна грижа за устната кухина. А пастите за зъби "без химия" често се оказват безсилни да предотвратят кариес.