Този ензим /синоним – гама-глутамилтранспептидаза - ГГТП/ участва в обмяната на аминокиселините.

Най-голяма активност се установява в бъбреците /7000 пъти повече, отколкото в кръвния серум/, в черния дроб /в норма – 200-500 пъти повече, отколкото в кръвния серум/ и в задстомашната жлеза. Незначителна активност на ГГТ се регистрира също в червата, мозъка, сърцето, далака, простатата.

При новородените и децата до 6 месеца, във връзка с особеностите на метаболизма, нивата на този ензим надвишават стойностите на този показател при възрастните с 2-4 пъти. Половите различия също оказват влияние върху нивата на ензима, като се започва от периода на пубертета.

При тийнейджърите от 13 до 17 години, приблизително както и при възрастните, стойностите на активността на ГГТ при жените са с 20-25% по-ниски, отколкото при мъжете.

Въпреки че активността на ензима е най-висока в бъбреците, източникът на серумната активност на ГГТ е преимуществено системата, отвеждаща жлъчната течност и увеличението на стойностите на GGT в серума са най-чувствителния лабораторен показател при нейните заболявания.

Активност на ГГТ в серума нараства при всички форми на заболявания на черния дроб. Тя е по-висока в случаите на обструктивно увреждане на черния дроб, достигайки стойности 5-30 пъти надвишаващи нормалните.

Това е по-чувствителен показател за патологии на черния дроб от АЛТ и АСТ - при диагностика на механични жълтеници, холецистити, холангити.

Повишаването на ГГТ в тези случаи се наблюдава по-рано и се запазва по-дълго в сравнение с другите чернодробни ензими.

Умереното повишаване на ГГТ се наблюдава при инфекциозни хепатити – 2-5 пъти над нормата – в тези случаи определянето на ГГТ не е толкова полезно, колкото на АЛАТ/аланинтрансфераза/ и АСАТ / аспартат аминотрансфераза/.

Високи нива на ГГТ се наблюдават при първични и вторични неопластични заболявания на черния дроб – изменения в активността на ГГТ се наблюдават по-рано и са по-изразени от активността на останалите ензими.

Най-голямо увеличение на ГГТ – с 2-5 пъти, се наблюдава при пациенти с мастна дегенерация на черния дроб. Преходните умерени изменения на ГГТ се наблюдават в случаи на лекарствена интоксикация и при всякакъв окислителен стрес.

При остри хронични панкреатити, а също и в случаи на злокачествени заболявания на задстомашната жлеза активността на ензима може да превишава нормата с 5-15 пъти.

Увеличаването на нивата на ГГТ се наблюдава в серума на пациенти с алкохолна цироза и принципно при болшинството от хората, злоупотребяващи с алкохол.

Поради това стойносттите на този ензим се използват и като индикатор за заболявания на черния дроб, предизвикани от алкохола.

Висока специфична активност на GGT се наблюдава в простатната жлеза. При злокачествени заболявания на простатната жлеза се наблюдава покачване на стойностите на този ензим.

ГГТ се намира в нормалните си граници в случаи на заболявания на костите, а също и при деца над 1 година и при здрави бременни жени – условия, при които е повишена алкалната фосфатаза.

Така паралелното определяне на активността на ГГТ може да помогне в случаи на установяване на повишена активност на алкалната фосфатаза, когато е необходимо да се решава въпросът дали източникът на техните изменения е костният метаболизъм или наличието на чернодробно-жлъчни заболявания.

Показания за назначаване на изследвания:

• Диагностика и диференциална диагноза на увреждания на черния дроб;
• Мониторинг на протичането на рак на панкреаса, простатата, хепатоми;