Децата с хиперлексия често започват да четат сами без специално обучение, и то достатъчно рано.

Също могат да четат много повече, отколкото е прието на тяхната възраст, но с усилие разбират прочетеното.

Също малките преуспяват с навика да разшифроват написаната дума и нейното произношение, но изпитват трудности с разбирането.

Това състояние често е свързано с разстройство от аутистичния спектър, но невинаги.

Какво е хиперлексия, признаци, диагностика и лечение

Терминът за първи път е използван през 1967 година и обикновено се характеризира с 4 признака. Към тях се отнасят навиците за четене, ранно възникване на навика за четене без обучение, явно предпочитане на буквите и книгите и наличие на съпътстващо разстройство на нервната система.

Хиперлексия – това е противоположност на дислексия при децата, проблеми с възприемането на букви и цифри, макар и двете състояния да означават проблеми с четенето.

Хиперлексия и аутизъм

50 години, след като за първи път е възприет терминът хиперлексия, това състояние се свързва с аутизъм и често се определя като една от умствените способности, често срещащи се при деца с разстройства от аутистичния спектър.

На учените обаче все още им предстои как това е свързано с разстройствата от аутистичния спектър и атипично придобиване на навици за четене.

Децата с такъв силен интерес към буквите обичат да четат думите, но те имат проблеми със смисъла. Това е характерно за аутистите. Децата с аутизъм често знаят думите, но трудно разбират смисъла на текста и абзаца.

Хиперлексията наистина е тясно свързана с аутизъм – 84% от децата с хиперлексия се идентифицират като деца с аутистичен спектър. Въпреки това само от 6 до 14% от децата с диагноза разстройство от аутистичния спектър ще имат хиперлексия. Хиперлексията също може да възникне с други нарушения в развитието на нервната система.

Признаци и симптоми на хиперлексия

Най-разпространената черта, свързана с хиперлексия, е ускореното четене на думи. Следващото най-разпространено е силното увлечение по буквите, други печатни форми, а понякога дори и по цифрите.

Понякога родителите забелязват, че тяхното малко дете сякаш е очаровано от буквите, докато другите деца обръщат повече внимание на камиони, влакове, топки и т.н.

Децата с хиперлексия започват да се интересуват от букви още преди да започнат да изучават звуци – привличат ги кодове, шифровани от букви.

Изследванията на изображения на главния мозък също показват, че хората с хиперлексия в областта на мозъка, свързани с обработката на изображения, е възможно да са с по-голяма активност.

Веднага щом децата с хиперлексия започват да четат или да разшифроват думите в книги, те изглеждат за околните талантливи деца, четенето бързо става бегло. При тях обаче възникват проблеми с базовите езикови навици.

С други думи, те могат да четат на високо ниво в ранна възраст, но не могат да разберат какво четат.

Експертите смятат, че структурата и предсказуемостта на азбуката е част от привлекателността на буквите, думите и книгите за деца с хиперлексия. За тях четенето – това е повтарящо се, ограничително поведение, основната цел на което е декодиране, а не разбиране.

Оценката на навиците на четене при деца с хиперлексия също указва на склонност към много добри навици за възприемане на зрителна информация, например, скорост на разпознаване на буквите, мислено подреждане на числата.

Диагностика на хиперлексия

Открива се в много ранна възраст. На практика някои деца с хиперлексия демонстрират отлични навици за четене още на 2-4 годишна възраст, а понякога дори и по-рано.

По данни от изследвания на учени от Монреал, родителите могат да забележат, че детето започва да се увлича по буквите още на 18 месеца. Например, ако на детето му харесва да си играе с магнитни букви. Ако това е основното увлечение на детето, то е добре да се потърси специалист.

Лекарят оценява способността за четете, определя, интересува ли се детето от други видове игри, реагира ли на своите родители, интересува ли се от другите деца.

Всички тези характеристики помагат за описване на клиничната картина и да се уточни има ли детето хиперлексия или е възможно друго нарушение в развитието.

Терапия на хиперлексия – какво може да се направи

Ефективното и точно декодиране на думите е необходима част от четенето, но това не е единственият навик, необходим за успех в училище.

Учащите също трябва да са в състояние да разберат това, което четат, затова и децата с хиперлексия трябва да разбират какво четат, а също и да интегрират това, което са прочели, в домашната си работа и други учебни занятия, за да постигнат успех.