Лечението при зъболекар може да бъде свързано не само с облекчаване на болка и други тревожни симптоми, но и с някои усложнения.

Следва да се отбележи, че появата на усложнения често се обяснява не само с грешки на зъболекаря, но и с небрежност на самия пациент.

Едно от тези усложнения е медикаментозно изгаряне на устната кухина.

Медикаментозно изгаряне – причини

Под медикаментозно изгаряне се разбира травма на лигавицата на устната кухина, възникваща при разрушително действие на силнодействащи лекарства.

В хода на денталното лечение се използват множество медикаменти, някои от които са от групата на агресивните.

Към опасните могат да се отнесат пасти и вещества със съдържание на арсен, сребърен нитрат, формалин и др.

Всички тези вещества могат да се използват при лечение на кариес и неговите усложнения и за предварителна мумификация на пулпата на зъба.

Може да се каже, че посочените причини се дължат на непрофесионализъм.

Но не трябва да се изключват и ситуации, когато вината е и на пациента.

На първо място, това са бабините и същевременно варварски методи за справяне със зъбобола – поставяне на лекарствени вещества в зъба, жабурене със спирт, капване на киселина в кариозна кухина.

Това е любимият начин за лечение на мъже, чиято професия е свързана с машини.

В кариозната кухина най-често се поставя акумулаторна, тоест сярна киселина.

Понякога причината за медикаментозно изгаряне е свързана с пренебрегване на препоръките на зъболекарите.

При лечение на пулпит и до днес често се използва арсен.

Но чисто вещество вече отдавна не се използва, а само негови аналози, но названието е останало.

Поставянето на девитални пасти винаги е дозирано по време – 1-7 дни, и след поставянето им зъболекар назначава повторен прием.

Най-често за 2-3 дни.

Ако пък пациентът е игнорирал препоръките, то последствията могат да бъдат фатални.

Най-вероятно е прогресирането на пулпита до периодонтит, изгаряне на венците.

Колкото по-продължително се намира веществото в зъба, толкова по-силно е изгарянето и следователно толкова по-драматични стават последствията.

Симптоми на медикаментозно изгаряне

Развиват се постепенно, но бързо.

Първо се появява зачервяване, оток, след това незначителна болка, интензивността на която нараства постоянно.

В своя пик болката става много силна, почти разкъсваща.

С усилване на болката нарастват симптомите на възпаление – зачервяване, отоци.

След няколко дни или часа увреденият участък се покрива със слой от бял до мръсносиво.

Образувалият се слой е плътно свързан с лигавицата, и ако се премахне, възниква кръвотечение.

Заради неприятни усещания в устната кухина, човек губи апетит.

Всяко съприкосновение с лигавицата може да усили болката.

Продължителното въздействие на агресивното вещество може да предизвика дълбоко увреждане на тъканите, до некроза на венците.

По-просто казано, тъканта, която се подлага на въздействие, безвъзвратно загива.

В този случай липсват каквито и да е приятни симптоми и единствено зъболекар може да открие изгарянето при преглед.

Лечение при зъболекар

Тактиката, която избира зъболекарят, зависи от въздействието на медикамента.

Ако изгарянето се дължи на грешка на лекаря, то последният максимално бързо ще отстрани остатъците от веществото.

Ще промие засегнатото място, в зависимост от действащи препарат се избират антидоти.

Например, при изгаряне с арсенев анхидрид антидот ще бъде йод.

Впоследствие лекарят дава конкретни препоръки на пациента как да се държи и какво да прави, ако възникне болка.