Може би, краят на ерата на антибиотиците ще се отложи за неопределено време. Изследователите все по-активно търсят вещества за нови силни препарати и все по-успешно успяват да ги открият.

Не само в почвата, но и в насекомите има лекарства

Най-перспективен източник на лечебни молекули до днес се е смятала почвата – наистина там са открити немалко добри антибактериални вещества. Но неумолимият изследователски дух води учените към нови открития.

Съвместен екип от учени от Университета на Сан-Паулу и на Харвардския университет се заемат сериозно с изучаването на насекоми – пеперуди, оси, пчели или мравки – около 1400 вида били анализирани в детайли.

Събирали ги от бразилската савана, амазонската селва и на територията на Бразилския атлантически лес.

Идеята на изследването е повече от очевидна – насекомите биват атакувани от своеобразни патогенни микроорганизми, и вероятно срещу тях е разработена определена защита, която може да бъде ефективна и за хора.

Учените обединили хемометрия и течна хроматография в съчетание с масс-спектрометрия, за да изолират лекарствени съединения, образувани от микробиома на животни.

Целта се заключавала в това, че откритите щамове са принципно различни от тези, които в миналото са били открити непосредствено в почвата.

Някои съединения са по-ефективни, според учените. Тези молекули били тествани in vitro, а също и на мишките против супербактерии и други човешки патогени, развиващи резистентност към лекарствата.

Цифомицин – новото лекарство от мравките

Една от молекулите е цифомицин, който се отделя от специфичен вид мравки. Цифомицинът, макар и да не е побеждавал бактерии, за сметка на това успешно се е справил с гъбична инфекция. Въпросната инфекция е с много висока смъртност, до 85%, дори след проведено противогъбично лечение.

При въвеждане на лабораторни животни цифомицинът показва ефективност и в борбата с инфекциите с някои видове гъбички, които предизвикват кандидоза при хората. И са устойчиви към повечето видове лекарствени средства.

Цифомицинът не е първото съединение с антибактериално действие, идентифицирано в този проект, но се установява висока „бойна” сила спрямо гъбичките.

Учените планират в бъдеще да започнат да търсят активни вещества в насекомите. Ако се съди по първите резултати, проектът ще бъде успешен.