Отравяне с талий – какво представлява?

Талият е химически елемент от 3-та група на периодичната система, атомният му номер е 81, атомната маса 204,383.

Талият е сребристо-бял метал със сив оттенък, няма вкус и миризма и затова може да бъде използват за постигане на престъпни цели – изобщо не е възможно да бъде разпознат.

Талият се отнася към отровите с много висока токсичност и отравянето с него често завършва с летален изход.

Какви са причините за отравяне с талий?

Талият се използва като инсектицид и средство за борба с гризачите, като катализатор при провеждането на заря с фойерверки, в производството на оптични лещи, като примес за получаване на сплави и за получаване на изображение при провеждане на радиологични изследване на сърцето.

Имат място както случайни, така и умишлените поглъщания на талий. Масови отравяния с талий са се случвали след употребата на зърно, обработвано със съединения на този метал. Талият се използва във вид на йодни соли, на сулфат и на нитрат.

Патогенеза – какво случва, при отравяне с талий?

Талият се абсорбира чрез кожата, при вдишване и при перорален прием. Обемът на разпределението му е значителен и е около 10 литра на 1 килограм телесно тегло. Талиевите съединения се натрупват в бъбреците, панкреаса, далака, черния дроб, белите дробове, мускулите и в главния мозък.

Талият се свързва със сулфхидрилните групи на мембраните на митохондриите вътре в клетките.Периодът на полуотделяне на талия е от 3 до 15 дни. От организма на човека талият се екстретира с урината в съответствие с фармакокинетичния процес от 1-ви ред. На ден с урината се отделя до 3% от въведената доза.

Талият се намесва в процеса на окислителното фосфорилиране, инхибирайки аденозин-трифосфатазата. При патологоанатомично изследване се установяват отоци в главния мозък, загуба на миелина на периферните нерви, мастната инфилтрация на черния дроб и дегенеративни изменения на миокарда.

Симптоми на отравяне с талий

Тежко отравяне се случва след поглъщане на доза, надвишаваща 8 мг на килограм телесно тегло.

Веднага след попадането на талий в организма – в рамките на 3-4 часа, се развива гадене и повръщане, болки в корема и кървави изпражнения. Впоследствие – в рамките на 1 седмица след поглъщането, се появяват признаци на увреждане на централната нервна система, синдром на органичното засягане на главния мозък, гърчове и кома.

Към проявленията на увреждане на нервната система се отнасят парестезия, миалгия, слабост, тремор и атаксия. Симптомите на изменения от страна на вегетативната нервна система се срещат по-рядко, към тях се отнасят тахикардия, хипертония и обилно отделяне на слюнка.

Нарушенията на зрението включват неврит, офталмоплегия, птоза /клепачът затваря окото/, страбизъм и парализа на черепните нерви.

Към късните проявления на отравянето с талий, развиващите се 2-4 седмици след въздействието на химичния елемент, се отнасят дифузен косопад – със съхранение на окосмяването и срамната област и на една трета от веждите.

Косата и окосмяването се възстановяват при намаляване на нивата на замърсяване на организма. Остатъчните изменения се характеризират със загуба на памет, атаксия, тремор и подкосяване на краката.

Лечение

Терапевтичните мероприятия включват очистване на стомашно-чревния тракт, засилване на бъбречната екскреция с калиев хлорид, хемодиализа и въвеждането на антидота диетилдитиокарбамат. Промиването на стомаха е показно в рамките на 4-6 часа след острото отравяне.