Сърдечната стена е съставена от 3 слоя – ендокард, миокард и епикард. Цялата вътрешна повърхност на сърцето е покрита от ендокард, включително и сърдечните клапи.

Инфекциозният ендокардит е състояние, при което възниква инфекция на ендокарда, като се засягат предимно клапите.

В тази статия ще разгледаме формите, причините и пораженията от това състояние. В някоя от следващите статии ще разгледаме и лечението.

Какви са формите на инфекциозния ендокардит

Както по-горе разяснихме, инфекциозният ендокардит представлява бактериална инфекция на ендокарда. Различават се няколко форми на това заболяване – остър (протичащ за по-малко от 6 седмици), подостър (протичащ за повече от 6 седмици), ранен или късен протезен клапен ендокардит, ендокардит, следствие от интравенозната употреба на наркотици.

В клиниката основно се представя протичането на остър и подостър ендокардит.

Острият инфекциозен ендокардит се причинява от бактерииите: Staphylococcus aureus (най-често), група А стрептококи, ентерококи и грам-отрицателни бацили. Подострият ендокардит, в повечето случаи се причинява от стрептококови бактерии.

Ендокардитът може да бъде причинен и от гъбични инфекции.

Какви са пораженията от различните форми на инфекциозния ендокардит

Острият ендокардит, по-често, засяга нормални клапи при здрави хора. Той има агресивен ход. Забелязва се много висока температура, втрисане и бързо развиваща се сърдечна недостатъчност.

Подострият ендокардит, обикновено, се среща при случаи на увредени клапи. Той може да не бъде диагностициран в продължение на много месеци, защото протича с по-бавен ход, висока температура, обща слабост, което може да се сбърка с настинка или грип и затова, хората търсят лекарска помощ на по-късен етап.

При по-продължително протичане на подострата форма може да се стигне до спленомегалия, многоорганна недостатъчност, левкоцитоза и др.

Инфекциозният ендокардит може да бъде много опасно състояние, тъй като често бива диагностициран неправилно и лекарите предписват антибиотично лечение, което в даден момент се прекъсва, заради погрешното насочване към друго болестно състояние. Това «замаскира» болестта, т.нар. тих ендокардит.

Причини за възникването на болестта

В последните години, все повече специалисти са на мнението, че състоянието е много вероятно да бъде породено след извършването на стоматологична манипулация. Това се дължи на факта, че много от бактериите, които могат да причиня инфекциозен ендокардит, обитават устната кухина.

Инфекциите със стафилококи, навлизащи в кръвния поток, често се пораждат от здравните лечебни заведения и възникват, не рядко, след хирургични интервенции.

Не е изключено бактериите да навлезнат в кръвообращението и от пикочо-половия, и стомашно-чревният тракт.

Както и по-горе споменахме, една от най-рисковите групи са интравенозните наркомани. При тях е особено характерно развитието на десностранна сърдечна недостатъчност. Поставянето на изкуствени сърдечни клапи е доста честа причина за възникването на това заболяване. Процедури, като хемодиализа например, също застрашават пациентите.

Имунокомпрометираните пациенти се определят, също, като рисков контингент.