Според всеобщо приетото мнение, жените са по-емоционални същества от мъжете, и чувствата за тях, съответно играят по-значима роля.

Любовта често се превръща в смисъл на живота за тях, а половинката почти божество, и такива отношения водят до много силна психологическа зависимост, по сериозност такива последствия са сходни с истинска болест.

Как бащата допринася дъщерята да стане зависима от любовта

Любов към бащата и отношения с мъжете

Причините за тази зависимост най-вероятно са били заложени в ранното детство, а впоследствие окончателно се закрепват. На отношенията с противоположния пол при жените влияе образът на бащата. Какво с тях може да не е както трябва, за да се стигне до зависимост?

Възможно е бащата да е бил студен и жесток. По всяка вероятност е критикувал своята дъщеря, опитвал е да я пречупи в тийнейджърска възраст, да я превърне в нещо друго.

Нездравите отношения с бащата водят до страдания за детето, особено когато е момиче. Потребността на дъщерята от силно и надеждно рамо, разбирането и подкрепата на бащата, остава неудовлетворена.

Тогава несъзнателно търси по-дълбоки отношения с мъж, каквито никога не е имала и попада в зависимост от него, ако ѝ дава това, от което се нуждае.

Например, жената сама не подозира, че не обича мъжа, той я използва, но тя не си тръгва, тъй като ѝ се струва, че той винаги ще я изслушва и ще я защитава – това, което не ѝ стигало в детството.

Това се случва, когато девойката е расла в патриархално семейство със строг баща с деспотичен характер, на който цялото семейство безпрекословно се е подчинявало и се е опитвало да му угоди. В неговото съзнание се е закрепвала мисълта, че мъжът винаги е прав, а дълг на жената е да го слуша и да мълчи.

Дори разбирайки неправилността на такива семейни отношения, на подсъзнателно ниво младата жена все пак възприема своето семейство като модел за подражание.

Когато не се спазва друг вид общуване между мъжа и жената, тя може да си помисли, че подчинението това е норма.

Друг вариант за развитие на любовната зависимост – заради недостатъчното внимание, което са обръщали на момиченцето в детството. Или поради отсъствие на бащата, или поради неговото недостатъчно участие в живота на майката, развива се остра потребност от подкрепа и загриженост.

Най-често занижената самооценка формира такава зависимост от внимание, любов и сила на подкрепа. Страх от самота също е силен фактор, който води до това, че жената влиза в токсични отношения.

Справяне със зависимостта и любов към себе си

Любовта, когато се гради на база на зависимост, води до поява на сериозни психологически проблеми, за разрешаването на които може да помогне само опитен психотерапевт.

Първо, в отношенията, в които жената зависи от мъжа, тя забравя за себе си, губи своята индивидуалност, отказва се от своите желания и стремежи. Мъжът, в най-добрия случай, ще изпитва съжаление към нея, в най-лошия ще престане да я уважава, въпреки всичките ѝ опити да му угоди.

В този случай, любовта престава да свързва хората – мъжът „бяга” от такива нездрави отношения, защото цени, на първо място свободата.

Справянето с любовната зависимост – това е на първо място, борба с комплекси и страхове. Жената трябва да осъзнава причините за своето състояние, да разбере, че любовта не е това, което я свързва с партньора.

Важно е да разбира, до какви последствия е възможно да доведат подобни отношения, обективно да се оценят и преценят, струва ли си да продължава подобна връзка?

Жената на първо място трябва да помисли за себе си и за собственото си достойнство, самоуважение. Тя трябва да разбира, че не може да бъде наистина любима, докато не заобича сама себе си.

Отношения с бащата

Как трябва да се общува с бащата, когато за това пречат обиди и други чувства? Важно е да бъдем честни по отношение на себе си и в изразяването на емоции.

Добре е, ако бащата притежава обективност и за него не е проблем изразяването на собствените чувства. 

В обратния случай – това може да се направи при лична терапия, с помощта на специални упражнения и подкрепа на психолог.