Зъболекарите често се оказват слепи, тъй като просто не могат да видят с очите си голяма част от зъба, където ще провеждат лечение. Също от очите на лекарите са скрити челюстта, костите и меките тъкани.

Именно затова за поставяне на диагноза и за разработване на лечение, а също и за контрол на неговото качество, са необходими апаратни методи на изследване, които ще визуализират областта скрита от очите – пародонт, кост, челюсти, например, при фрактури.

От година на година визуалните методи на изследване се усъвършенстват. Днес на разположение на зъболекарите, е нов съвременен метод на изследване – компютърна томография.

Зъб на 3Д

Преди многобройни видове лечение, например, преди поставяне на брекети, импланти или при сериозни хирургични интервенции при травми на лицевия скелет, зъболекарят препоръчва компютърна томография. Понякога може да е необходима и 3Д снимка на зъба/зъбите, например, при счупване на корен.

Компютърната томография е един от най-съвременните и точни методи за допълнително изследване, който позволява да се види това, което е скрито.

Лишавайки зъболекаря от необходимост да вижда през ръцете си, могат да се избегнат много грешки, които биха били фатални и да се проявят далеч не веднага.

Компютърната томография дава възможност да се види изображението на челюстта или на черепа на пациента под всякаква проекция и различни ъгли, дори след непосредствено изследване.

Когато пациентът пребивава у дома и доглежда поредната серия от любимия си сериал.

Ако се сравнява с ортопантомограма, то компютърната томография позволява да се види обемно изображение без изкривяване, дава се възможност на зъболекаря да погледне в определени области, слоеве тъкани, за тази цел е достатъчно да се направи само срез.

Пациентът напълно избягва всякакви неприятни и още повече травматични процедури.

Как се извършва компютърна томография?

Външно стоматологичният апарат за КТ е сходен с ортопантомографа.Изследването се провежда от изправено положение, в някои случаи на пациента се предлага да седне. Шията, гърдите и корема се покриват.

Между предните резци лекарят слага специална пластина. Пациентът трябва да се опре с чело в специална опора и да се държи на специални дръжки.

Само такава поза осигурява правилно положение. След това е важно да се отмерят 15-30 секунди, всичко ще зависи от областта на изследване, обем, режим и честота на снимане. Но обикновено това време е достатъчно, апаратът да направи един пълен оборот около главата на пациента.

Специалният датчик прави няколко стотин снимки в различни проекции и под различни ъгли, а компютърната програма събира данни, като изгражда 3Д модел. Обикновено за създаването на този модел са необходими няколко минути, след което получените данни могат да се запишат на диск.

Кога лекарят назначава компютърна томография?

Показанията за този метод на изследване са доста. В идеалния случай зъболекарите се стремят да заменят ортопантомограмата с компютърна томография.

Но поради факта, че не всички клиники имат такова оборудване, а пациентите финансови възможности, се назначава само в особени случаи:

  • Аномалии и пороци на развитието на лицево-челюстната област;
  • Травми, заболявания и дисфункции на темпоромандибуларната става;
  • Сложни фрактури на челюстите, особено при подозрение за счупване при ставата;
  • Травми и сериозни наранявания на лицето;
  • В рамките на подготовка за имплантация, когато се преценява дали е необходима костна пластика;
  • Подготовка за лицево-челюстни операции, пластични включително;