Много често в ежедневни разговори се питаме едни други каква е кръвната ни група, като най-вероятно дори и не се замисляме за колко важно нещо говорим.

И действително, кръвните групи и информацията за тях са фактор с много голямо значение и играят изключително важна роля в системата на здравеопазването.

Познаването на кръвната група на всеки отделен човек е важно, защото това е въпрос, който влияе върху много различни аспекти.

Тук могат да се споменат както възможностите за кръвопреливане в случай на спешна нужда, така и начина, по който може да протече една евентуална бременност.

Ето защо познаването на кръвните групи и техният резус фактор (Rh), е от съществено значение за поддържането на здравето и безопасността в медицинските практики.

Какви видове кръвни групи различаваме

Има четири основни кръвни групи въз основа на наличието или отсъствието на антигени върху червените кръвни клетки:

Кръвна група А

Индивидите с кръвна група А имат антигени А в техните червени кръвни клетки и В антитела в тяхната плазма;

Кръвна група B

Хората с кръвна група B имат B антигени в техните червени кръвни клетки и A антитела в тяхната плазма;

Кръвна група AB

Индивидите с кръвна група AB имат както A, така и B антигени в червените си кръвни клетки, но нямат A или B антитела в тяхната плазма;

Кръвна група О

Хората с кръвна група О нямат нито А, нито В антигени в червените си кръвни клетки, но имат както А, така и В антитела в плазмата си;

Rh фактор

Rh факторът (резус факторът), известен също като Rh антиген, е друг важен компонент на кръвната група. Индивидите, които имат Rh антиген в червените си кръвни клетки, са Rh-положителни (+), докато тези, които нямат антиген, са Rh-отрицателни (-).

Съвместимост при даряване на кръв

Разбирането на съвместимостта на отделните кръвни групи е от решаващо значение за да може да се осъществяват безопасни кръвопреливания:

Универсални донори

Лицата, които имат кръвна група O са универсални донори, тъй като в кръвта им липсват A, B и Rh антигени, което я прави съвместима с всички кръвни групи. Носещите кръвна група 0, обаче, могат да получават кръв единствено от хора, които имат същата кръвна група;

Универсални реципиенти

Хората с кръвна група AB положителна (+) са универсални реципиенти, тъй като могат да получат кръв от всяка кръвна група, без да се сблъскват с нежелани реакции;

Кръвни групи и рискове при бременност

По време на бременността съвместимостта на кръвните групи между майката и плода може значително да повлияе на здравето и на двамата.

Един от най-критичните проблеми, свързани с кръвната група, това е Rh несъвместимостта между майка и бебе.

Тази несъвместимост може да възникне, когато майката е Rh-отрицателна (-), а плодът е Rh-положителен (+). 

Ако кръвта на Rh-отрицателна майка влезе в контакт с Rh-положителна фетална кръв, обикновено по време на раждане или други събития, свързани с бременността, като спонтанен аборт или аборт, имунната система на майката може да произведе антитела срещу Rh антигена.

При последващи бременности с Rh-положителни фетуси, тези майчини антитела могат да преминат през плацентата и да атакуват червените кръвни клетки на плода, което води до хемолитична болест на новороденото или еритробластоза феталис.

Това може да доведе до тежки усложнения за плода, включително анемия, жълтеница, увреждане на мозъка и дори раждане на мъртво бебе в по-тежки случаи.

Управление и превенция

За да се сведат до минимум рисковете, може да се извърши следното:

Приложение на Rh имуноглобулин (RhIg)

Rh-отрицателните жени обикновено получават RhIg инжекции по време на бременност и след раждане, за да се предотврати развитието на Rh антитела;

Мониторинг и лечение

За да се избегнат всякакви рискове, свързани с резус фактора, важно е да се извърши редовно проследяване на нивата на антитела на майката, както и да се следи благосъстоянието на плода чрез ултразвукови сканирания и други тестове.

Това може да помогне за ранно откриване на потенциални проблеми, като по този начин може да се постигне и по-добро управление на най-различни по характер усложнения.

Медицински интервенции

При тежки случаи на Rh несъвместимост може да са необходими вътрематочни кръвопреливания или ранно раждане, за да се предотврати по-нататъшно увреждане на плода.

Въпреки че Rh несъвместимостта крие известни рискове по време на бременност, навременните интервенции от страна на лекуващия лекар и адекватното медицинско лечение могат значително да намалят вероятността от неблагоприятни резултати.

Казано накратко, от съществено значение е лекарите да наблюдават отблизо Rh-отрицателните майки през цялата бременност, за да осигурят възможно най-добрата грижа както за майката, така и за бебето.

Ранното откриване и подходящо лечение могат да намалят рисковете, свързани с Rh несъвместимост и да предотвратят загубата на плода в повечето случаи.

Редки и често срещани кръвни групи

Не всички кръвни групи са еднакво разпространени. Всъщност, процентът от населението, което има една или друга кръвна група, може да варира в много широки граници:

Рядка кръвна група

AB отрицателна (-) се счита за най-рядката кръвна група, като само около 1% от населението има тази кръвна група;

Често срещана кръвна група

О положителна (+) е най-разпространената кръвна група в света, като приблизително 37-39% от световното население притежава тази кръвна група.

Връзката между кръвната група и здравето

Няма категорични доказателства, които да предполагат, че хората с определена кръвна група са по своята същност по-здрави от тези с други кръвни групи.

Това е така, тъй като здравето се влияе от комбинация от много фактори, включително генетика, начин на живот, диета, двигателна активност и не на последно място - достъп до добро здравеопазване.