Лумбална пункция се нарича манипулацията, при която тънка игла се въвежда в пространството, в което циркулира гръбначномозъчна течност.

Това е необходимо както за изследване на ликвора, така и за въвеждане в субарахноидалното пространство на различни препарати.

Процедурата е незаменима в някои случаи, и може да се извършва от лекари с няколко специалности. И макар че в мястото, където се въвежда иглата вече няма гръбначен мозък, пункцията се съпровожда с определени рискове.

Лумбална пункция - показания

Извършва се по абсолютни и относителни показания. Към абсолютните се отнасят:

1. Подозрения за инфекция на лигавиците или на веществото на главния или на гръбначния мозък.
2. Онкологично заболяване на обвивките, покриващи органите на ЦНС;
3. При невъзможност за извършване на КТ или на МРТ – за диагностика за субарахноидален кръвоизлив;
4. Нарушение на съзнанието без признаци за аномалии на кръвообращението в главния мозък – при невъзможност за провеждане на визуализиращи методи на изследване – невросонография при кърмачетата, КТ или МРТ – при всички останали.
5. За въвеждане на контрастно за рентгена вещество с цел диагностика на ликворни фистули, изтичане на ликвор от естествените му отвърстия – уши, нос.
6. Диагностика на хидроцефалия с нормално вътречерепно налягане;
7. С цел въвеждане на антибактериални вещества при тежки бактериални менингити.

Относителни показания за провеждане на лумбална пункция се смятат:

1. Полиневропатии;
2. Паранеопластични синдроми;
3. Демиелинизиращи процеси;
4. При повишена температура и липса на каквито и да е други признаци от страна на други органи;
5. Системен лупус;
6. Септична емболия на кръвоносните съдове;

Противопоказания

Гръбначномозъчната пункция е сравнително проста манипулация, но е съпроводена с определени рискове вследствие на следните условия:

1. При лумбална пункция, провеждана с диагностична цел, за изследване се взема около 5 мл гръбначномозъчна течност, като за едно денонощие се образува 700 мл.
2. При пункция, когато чрез игла се въвежда контрастно вещество, в ликворното пространство се оказва 10 мл излишна течност.
3. Иглата преминава през различни тъкани и може да обуслови попадането на инфекция от кожата или подкожната мастна тъкан в гръбначномозъчния канал.
4. Дори при най-правилното извършване на манипулацията се травмират кръвоносни съдове на кожата и разположените в по-дълбоките слоеве.

Поради тази причина кръстната пункция е противопоказна в следните случаи:

• Подозрения за притискане на главния мозък – неговите структури могат да се окажат притиснати от костни образувания на черепа, което крие смъртна опасност;
• При хидроцефалия развила се вследствие препятстване на нормалния оток на ликвора – оклузивна форма;
• При изразен оток на мозъка;
• При наличие на обемен процес в черепната кухина – тумор, хематом;
• При понижена съсирваемост на кръвта – вследствие на патологични процеси или постоянен прием на антикоагуланти;
• При инфекциозни процеси – фоликулит, декубитални рани, фурункулоза, в областта на кръста;

Последните 2 противопоказания са относителни. Това означава, че в случай на пряка опасност за живота на пациента, пункция следва да се извърши.

Усложнения

В много редки случаи 1-5 на 1000 на провеждане на лумбалната пункция е възможно да настъпят усложнения:

1. Вклиняване на главния мозък в костните структури на черепа;
2. Главоболие след процедурата;
3. Болки в гърба, в единия или и в двата крака, вследствие на травмиране на коренче на гръбначномозъчния нерв;
4. Епидермоидна киста – това е следствие на използване на игла без сонда или некачествена такава.