Млечната киселина не подкислява мускулите, а увеличава издръжливостта и защитава мозъка.

Какво е това млечна киселина и лактат?

Тялото ни има постоянна нужда от енергия, за да функционират органите и за съкращение на мускулите. С храната в организма постъпват въглехидрати.

В червата се разграждат до глюкоза, която впоследствие попада в кръвта и се транспортира в клетките на организма, включително и мускулните.

В цитоплазмата на клетките протича гликолиза – окисляване на глюкозата до пируват с образуване на АТФ – аденозинтрифосфат, основното гориво на организма.

Впоследствие чрез ензима лактатдехидрогеназа пируватът се възстановява до млечна киселина, която вече губи водородни йони, може да присъединява натриеви йони или калий.

В крайна сметка се превръща в сол на млечната киселина – лактат.

Както стана ясно, млечната киселина и лактат не са едно и също.

В мускулите се натрупва, извежда и преработва именно лактат.

Затова да се говори за млечна киселина в мускулите е некоректно.

Лактат винаги се формира при гликолиза без значение от наличие или недостиг на кислород.

Произвежда се, дори в състояние на покой.

Защо много хора не обичат млечна киселина?

Заблуда №1 – млечната киселина предизвиква болки в мускулите

Този мит вече е отдавна опроверган, но някои инструктори до сега обвиняват лактата за крампи и за продължителни болки в мускулите.

Всъщност нивото на лактата силно се понижава няколко минути след прекратяване на натоварването и се връща в норма някъде около час след тренировка.

Това е причината лактатът по никакъв начин да не може да предизвика болка в мускулите 24-72 часа след тренировка.

Заблуда №2 – млечната киселина подкислява мускулите и предизвиква умора у тях

Съществува разпространено мнение, че нивото на лактата в кръвта влияе на работата на мускулите.

Но всъщност за това не е виновен лактата, а водородните йони, които повишават киселинността на тъканите. Когато рН се понижи може да се развие ацидоза.

Съществуват немалко изследвания, които доказват, че ацидозата неблагоприятно влияе на съкращенията на мускулите.

Лактатът не е виновен, че по време на интензивно натоварване мускулите ви се уморяват.

Умората се предизвиква от ацидоза – натрупване на водородни йони и понижаване на pH. Лактатът точно обратното, помага за справяне с ацидозата.

С какво лактатът е полезен за здравето и за физическата подготовка?

1. Източник е на енергия

През 80-90-те години Джордж Брукс доказва, че лактатът преминава от мускулните клетки в кръвта и се транспортира в черния дроб, където се възстановява до глюкоза в цикъла на Кори.

След това глюкозата отново се транспортира в кръвта в работещите мускули и може да се използва за производство на енергия и да се запасява под формата на гликоген.

2. Увеличава издръжливостта

Лактатът спомага за увеличаване на потреблението на кислород, което също положително влияе на издръжливостта.

Изследване от 2006 година показва, че лактатът, за разлика от глюкозата, увеличава количеството кислород, който употребяват митохондриите.

3. Предпазва мозъка

Лактатът предотвратява предизвиканата от L-глуматамат токсичност.

Това патологично състояние, при което заради прекомерна активност невроните се увреждат техните митохондрии и мембрани и клетката загива.

Тази токсичност може да стане причина за множествена склероза, инсулт, болест на Алцхаймер и други заболявания, свързани с увреждането на нервна тъкан.

Освен това лактатът осигурява на мозъка алтернативни източници на хранене, когато глюкозата недостига.