Добрата памет е нужна не само в учебната дейност или в работата. Необходима е всеки ден, за да не забравим да изключим печката и ютията, да не се връщаме у дома за всяка дреболия и навреме да поздравяваме близки и роднини за техните лични празници.

С възрастта обаче паметта обикновено отслабва. Има обаче начини да повишим вероятността от запомняне на информацията, въпреки годините и обстоятелствата.

Как гарантирано да подобрим паметта

Ако над обективните причини за отслабване на паметта, вече сме поработили, тогава е дошло времето да пристъпил към увеличаване на възможностите.

Какво да правим, ако е необходимо за кратко време да научим голям обем от информация? Учените провеждат експерименти и представят своите заключения.

1.Изговаряйте текстът на глас

Макар и да съществува мнение, че различните хора да помнят по различен начин – някои имат зрителна, други слухова, учените стигат до заключението, че в повечето случаи най-ефективен начин за запомняне на информация е четене и изговаряне на глас.

Това е много по-ефективно от четенето за себе си или възприемането на информацията чрез слуха, тоест само със слушане.

2.Записки на ръка

Мобилните устройства почти напълно навлязоха в ежедневието и затова много хора пишат доста по-бързо на клавиатура, отколкото на ръка. Но когато се касае за запомняне на информация, по-ефективно е да я записваме, отколкото да я въвеждаме на клавиатура.

Изследване от 2014 г. показва, че писането на бележки на ръка помагат да учим по-добре и по-добре да запомняме.

3.Интервално повторение

Днес това е една от най-ефективните методики за запомняне на голям обем от информация, доказват изследванията.

Учените установяват, че ако при изучаване на материала се правят дълги почивки, през които да се занимаваме с други неща, които по никакъв начин не са свързани с предмета на това, което се изучава, в крайна сметка материалът се изучава добре.

С други думи, вместо да зубрим информация цял ден, е полезно от време на време да прекъсваме за други неща. А след това – да повторим това, което сме преминали, и да пристъпим към изучаването на нови неща.

Учените съветват да се правят по-продължителни интервали най-малкото няколко часа, още по-добре няколко дни.

4.Тествайте себе си

Едновременно няколко изследвания показват, че ако сами тестваме себе си, това е много ефективен начин за подобряване на дълготрайната памет.

Ако ви се струва, че сте научили материала, опитайте да решите няколко теста на него, или сами си съставете такъв тест. При проверка на резултатите можете да видите пробойни и да закрепите своите знания.

5.Внасяне на леки промени

Повтарянето на един и същ материал отново и отново не е най-добрата тактика, стигат до извод учените. За по-добро запомняне на информация е много важно да се внася по нещо ново.

Изследване, проведено от Университета Джонс Хопкинс, показва, че леки промени при повторение на материала помага за по-бързо овладяване на информацията от простото повторение.

Този процес се обяснява с названието реконсолидация. По време на него съществуващите спомени се припомнят и тясно се преплитат с нови знания. Как това изглежда на практика?

Ако подготвяте доклад:

  • Съставете и запомнете основните положения;
  • Изчакайте 6 часа, за да се закрепи в паметта;
  • Репетирайте, но сега говорете по-бавно;
  • Разделете доклада на малки части и детайлно отработете всяка, а след това съединете всичко заедно.

6.Опитайте метод на редуване

Това е още една ефективна методика, която позволява да „напомпим” паметта. За да запомняне по-добре информация, учените съветват да я изучаваме не на отделни теми, а да използваме редуване.

В изследване от 2014 г. е установено, че редуването при изучаването на различни задачи е по-ефективно от последователно изучаване на всяка тема поотделно, дори и за тази задачи да е изразходвано по-малко време.

Затова вместо да се ангажираме изцяло с един предмет, неговото изучаване може да се редува с други или да се разглежда с други или да се разглеждат две едновременно кардинално различни теми, като се редува работата над тях.

7.Добавяйте ефекта на новото

Ако сте свикнали да учите нещо ново в конкретно помещение или в определено време, променете навиците си.

Пренасяйки изучаването на материала от стаята в общежитието навън или обучението след обяд за рано сутрин, човек стимулира своя мозък, благодарение на което се повишава производителността, и информацията по-добре се запомня и по-бързо преминава към дълготрайната памет.