Описание

Обсесивно-компулсивно разстройство /ОКР/представлява личностно клинично състояние, което се характеризира с натрапчиви и неразумни мисли /обсесии/ , които водят до повтарящи се поведенчески прояви /компулсии/.

Възможно е човек да има само обсесии или единствено компулсии и отново правилно да му бъде поставена диагноза ОКР.

Засегнатият човек може би ще осъзнае, че неговите мисли не са разумни и може да се опита да ги игнорира или да ги овладее.

Но така само увеличава стресът и тревожността си. В крайна сметка, засегнатият може да се почувства принуден да извършва определени компулсивни действия в опит да облекчи стреса, който обсесиите предизвикват у него.

ОКР често се свързва със страх от замърсяване с микроби или паразити.

За да облекчи натрапчивите си мисли, че може да се зарази с бактерии, засегнатият може да започне да си мие толкова често ръцете, че кожата им да стане болезнена и напукана.

Въпреки опитите за игнориране или справяне с досадните мисли и поведенческите импулси, които предизвикват, те продължават да се появяват отново и отново.

Това води до поведение, при което засегнатият започва де се придържа към определени ритуал и един порочен цикъл, който е характер за ОКР.

Какви са симптомите на обсесивно-компулсивно разстройство ?

Около 1/3 от засегнатите имат и друго ментално разстройство, изразяващо се в извършването на внезапни, кратки, периодични движения или издаването на звуци /тикове/.

Симптоми на обсесия

Характеризират се с появата на повтарящи се, упорити и нежелани пориви или изображения в съзнанието на засегнатия, които предизвикват у него стрес или тревожност.

Той може да се опита да се избави от тях като извърши това, което се проявява в съзнанието му като импулс или да изпълни определен ритуал.

Натрапчивите мисли нахлуват в главата на засегнатия, когато се опитва да мисли за или да прави други неща.

Обсесиите най-често са свързани и се проявяват в следното :

• Страх от замърсяване или заразяване;
• Маниакално желание за подреденост и симетричност;
• Агресивни или ужасяващи мисли за самонараняване или за увреждане на близки хора
• Нежелани натрапчиви мисли за агресия или на религиозна, сексуална включително и хомосексуална тематика;

Примери за признаци и симптоми на обсесии:

• Страх от заразяване, когато някой друг допре с ръце засегнатия или когато той докосне друг човек неволно;
• Съмнения, че засегнатият е заключил вратата или е изключил печката;
• Необосновано силен стрес от това, че определени предмети не са подредени или разположени по определен начин;

• Образи в съзнанието, че засегнатият бива наранен или някой негов много близък човек;
• Натрапващи мисли за говорене на мръсотии или импулси за извършване на неподходящи действия;
• Избягване попадането в ситуации, при които ръкуването с друг човек, може да отключи обсесията.
• Негативен стрес от натрапчиво повтарящи се въображаеми сексуални сцени в съзнанието на засегнатия.

Примери за признаци и симптоми на компулсии:

• Измиването на ръцете няколкократно, докато кожата им се напука;
• Проверяването на вратите няколко пъти, за да се увери засегнатият, че те наистина са заключени;
• Проверяване на печката няколко пъти, затова дали е изключена;
• Броене на крачките при ходене, като това понякога се случва в ирационална последователност, например брои се не всяка крачка, а през 1 или 2;
• Мълчаливо повтаряне на молитви, думи или фрази;
• При приготвяне на храната, тя се подрежда по удивително еднакъв начин всеки път;

Симптомите на менталното разстройство обикновено се проявяват постепенно и варират по своята интензивност през целия живот и са по-добре изявени при по-силен стрес.