Лъчева терапия е един от най-ефективните начини за унищожаване на ракови клетки и за намаляване на туморите.

Около 50% от хората с тумори, разположени в стомашно-чревния тракт – черен дроб, панкреас, дебело черво, простата са на такова лечение. През последните години то спомогна за значително увеличаване на преживяемостта.

Интензивната лъчева терапия уврежда не само тумора, но и здравите чревни клетки. При 10% от лекуваните след процедурите се развива стомашно-чревен синдром. Това е заболяване, което се характеризира със загиване на клетки на стомашно-чревния тракт, което води до разрушаване на цялото дебело черво.

Лъчевата терапия може би вече няма да е толкова вредна

Увреждането на здрави чревни клетки е основен недостатък на лъчевата терапия, което може да доведе потенциално до бързо рецидивиране на тумора.

Сега откритието, публикувано от учени от Испанския национален център за изследване на рака, може да промени ситуацията.

Учените съсредоточиха вниманието си върху белтъка URI. Изследване, публикувано в списание Наука, показва, че високите нива на белтъка URI предпазват мишките от радиационно увреждане на червата.

Същевременно ниските или неустановените нива на белтъка довели до стомашно-чревен синдром и смърт.

Благодарение на експериментите с мишки става ясно, че този специфичен белтък се експресира в специфична неактивна популация стволови клетки, разположена в чревните жлези.

Чревните жлези възстановяват увредените от радиацията клетки

След края на лъчевата терапия клетките на чревните жлези допринасят за възстановяване на увредената тъкан.

Учените обясняват, че откритата популация стволови клетки в нормални условия, когато се експресират URI, се намират в състояние на покой, тоест тези клетки не се размножават.

Следователно не се подлагат на радиационно увреждане, което влияе само на делящите се клетки.

Когато URI отсъства в тези стволови клетки, известният онкоген се проявява, което води до радиационно увреждане на клетките.

В резултат клетките загиват и червата вече не се възстановяват.

Това е било потвърдено и в изпитвания върху мишки. След облъчване с високи дози радиация 100% от мишките с висока експресия на URI в червата, преживели стомашно-чревен синдром.

Напротив, всички мишки, на които генът бил отстранен, загинали от стомашно-чревен синдром.