Едни от най-сложните патологии сред новородените са сърдечните пороци, които без незабавно лечение могат да бъдат причина за гибел на децата в първите дни или месеци от живота.

Това налага да се знаят факторите, които могат да навредят на сърцето вътреутробно в периода на неговото залагане.

И съответно да се положат максимални старания да се изключат в критичните срокове на първия триместър.

Най-значими от негативните фактори са различните инфекции, чийто носител е майката, приеманите от нея лекарства, контакт с токсични вещества и опасни облъчвания.

Кога се формира сърдечен порок?

Развитието на сърдечен порок е възможно в случаите, когато патогенните фактори влияят в периода на залагане на тъканите на сърцето в първия триместър на бременността.

Най-големият риск от сърдечни пороци е, че сърцето на плода се залага, когато бъдещата майка не знае за своето положение.

Това е период от 10 до 40 дни от зачеването, приблизително 3-7 седмици.

По това време може да се развие най-сложният, комбиниран сърдечен порок с аномалии на изходящите съдове, камери или прегради.

А това може да доведе до нежизнеспособност на плода и спонтанен аборт.

Най-опасни по това време за развитие на сърдечни пороци са вирусните инфекции или прием на силни лекарства, проникващи в кръвообращението на зародиша и увреждащи неговите тъкани.

Ролята на инфекциите в генезата на пороците

Една от честите причини за формиране на вродени пороци и другите органи е инфекция, особено вирусна, която прекарва жената през първия триместър.

До формиране на пълноценна плацентарна бариера вирусите могат безпрепятствено да проникват в тъканите на плода и да увреждат неговите тъкани.

Опасни са и инфекции като грип, обикновен херпес и много от острите вирусни инфекции.

Но най-голямо значение в генезата на пороците има морбили.

Доказано е негативното влияние на тази инфекция върху сърцето на плода в периода от 6-та до 12-та седмица на бременността.

Често предизвиква комбинирани пороци на очите – катаракта, орган на слуха – вродена глухота и на нервната система.

Тази инфекция е опасна за жените, които в миналото не са боледували от морбили.

И преди зачеването не са ваксинирали и съответно няма антитела срещу вируса.

Влияние на лекарства, външни фактори

Немалка роля в генезата на пороците играят хроничните интоксикации, лошото състояние на околната среда на големите градове.

Опасни са и съществуващите у жените вредни навици.

Употребата на алкохол повишава риска от пороци на развитието с 30%. Ако се съчетават с пушене, тогава процентът нараства двойно и стига до 60% и повече.

При 15% от децата, родени със сърдечни пороци, е бил установен контакт на майката с агресивни химически съединения – бои, лакове, разтворители.

А при бъдещите татковци в 30% от случаите се установява професионален контакт с бензин и изгорели газове.

Немалка роля играе и наличието на заболявания, а също и обменни нарушения, диабет, бъбречни патологии.

Освен влиянието на самите заболявания рисковете се повишават и тъй като жената пие лекарства, които могат да имат тератогенно и ембриотоксично въздействие.

Развитие на сърцето и механизъм на формиране на пороци

Вече към края на първия триместър сърцето на бъдещото дете е добре развито, и от 16-20 седмица на бременността тежките пороци на сърцето могат да се установят на ултразвук.

Но окончателното определяне на диагнозата е възможно с растежа на плода, към средата на третия триместър.