Проба на Манту – това е основен метод за изследване на деца за туберкулоза. Това е тест, чиято същност се изявява в проба на Този тест представлява кожна проба, насочена към откриване на наличието на специфичен имунен отговор при въвеждането на туберкулин.

Пробата на Манту е всъщност един вид имунологичен тест, който показва има ли в организма туберкулозна инфекция. Този тест е средство за ранно откриване и профилактика на туберкулозата.

Техника за провеждането на проба манту

Пробата на Манту се извършва чрез въвеждането интрадермално на туберкулин във вътрешната повърхност на предмишницата. Туберкулинът е разтвор от части от обвивките на причинителя на туберкулозата, тоест това е алерген.

Туберкулинът не съдържа микобактерии и съответно не може да предизвика заболяване.

При технически правилно /интрадермално/ въвеждане на туберкулина върху кожата на детето се образува нещо като „лимонова коричка“, а след това при положителна реакция се появява пъпка, която изглежда като ухапване от комар. Оценката на туберкулиновата проба се извършва след 72 часа /3 дни/.

Оценка на реакцията на пробата на Манту

При децата, имунизирани с БЦЖ ваксина, реакцията на пробата Манту в първите 4-5 години обикновено е стабилно положителна – пъпката на кожата е с диаметър по-голям от 5 мм, но не повече от 16 мм и последно избледнява. Това е напълно нормално явление, което се нарича „постваксинационна алергия“.

Проба на Манту

Въпреки това са възможни и други варианти – ако при ваксинирани деца реакцията на Мантуто е отрицателна, то направената по-рано ваксинация може да бъде призната за неефективна и на съответното дете следва да се извърши реваксинация.

По-тревожни са следните ситуации, реакцията на Мантуто /тоест пъпката на кожата/ да се увеличи повече от 6 мм в сравнение с предходната проба, при което:

• Близо до мястото на пробата да се появяват мехурчета;
• Да се увеличат лимфните възли;
• Да се появи червена линия от мястото на пробата към лакътя;

Всичко това са признаци на така нареченият вираж на туберкулиновите проби, тоест инфектиране с причинителя на туберкулозната инфекция. Във всички тези ситуации децата задължително се изпращат за консултация с фтизиатър – специалист по пневмология и туберкулоза.

Други ситуации, при които децата се изпращат за консултация с фтизиатър:

• Първоначално положителна реакция на пробата манту с пъпка с диаметър 5 и повече милиметра, която не е свързана с ваксинация срещу туберкулоза.
• Твърде дълго запазване на реакцията с папула 12 и повече милиметра или много дълго запазване на реакцията на пробата Манту с инфилтрация 12 и повече милиметра.
• Нарастване на чувствителността към туберкулина на дете с по-рано положителна реакция на пробата Манту – увеличаване на инфилтрата /папулата/ с 6 мм и повече или при инфилтрат 12 мм и повече и увеличаване на неговия диаметър.
• Свръхреакция към туберкулина – инфилтрат 17 мм и повече или поява на малки по размер мехурчета /везикули/ и некрози.

Рискът от преминаването на скритата инфекция в истинско заболяване през първата година е 15%, поради това консултацията с фтизиатър е изключително важна за ранното откриване на туберкулоза.

Такава консултация позволява да се изключат, т.нар. фалшиви положителни реакции, да се определи необходимостта от профилактично лечение, тъй като терапията при напредване на заболяването е много по-сложна.

Отказът от профилактично лечение в бъдеще може да доведе до много по-сериозни последствия от вероятните странични ефекти от прилагането на лекарствени средства.

Задачата на лекарят специалист е да определи съотношението между рисковете и ползите и да представи тази информация на родителите на детето.