Отдавна е доказано, че дълголетието на малките животни с кратък живот, сред които червеи, мухи и мишки се регулира от ключови събития. Но дали това се отнася за хората дълго време остава загадка.

За първи в международно клинично и геномно изследване обединен екип от учени от САЩ, Великобритания и Финландия показва, че хората наистина използват същите биохимични пътища за удължаване на живота както и при животните. 

Здравният риск се повишава значително след 50 години

Най-удивителното откритие е, че тялото ни престава да използва тези пътища след 50-годишна възраст.

Според изследователите,този труд е кулминация на 2 десетилетия изследвания. Учените определили количествените характеристики на експресията на гени на основата на проби от тъкани на хора от различни възрастови групи.

В рамките на изследването точно била описана ролята на белтъчния комплекс mTOR, който се управлява от няколко програми за вътреклетъчна защита и митохондриално производство на активни форми на кислород.

В съвкупност тези клетъчни механизми са отговорни за приблизително 2/3 от молекулярното стареене на човека.

Изследването показва, че трудностите при регулация на програмите на стареене при хората са малко по-високи, отколкото при другите видове.

Това е свързано с огромния ни геном, който най-вероятно е еволюирал да ни осигури по-дълъг живот в добро здраве.

Геномът не предвиден да издържа повече от 50 години

Много са признаците, които издават, че еволюцията на генома не е била разчетена за продължителност повече от 50 години.

Изследователите установяват, че най-ефективните от anti-age програмите се изключват при достигане на 50 години.  Медицината ни позволява да живеем по-дълго, въпреки това качеството на живот осезаемо се понижава, заради здравословни проблеми.

Това може да означава, че съществуващите anti-age продукти, в които се използват подхранващи вещества или лекарства, се оказват слабоефективни при достигане на средна възраст.

Резултатите от изследването не само обозначават конкретен времеви интервал за изучаване на стареенето, но също отбелязват, че е необходим нов подход към този проблеми.

Откритите биохимични регулатори на стареенето в организма потенциално е възможно да допринесат не само за удължаване на живота, но и за по-добро здраве в късна възраст.