Коренчетата на гръбначния мозък се състоят от нервни влакна, представляващи дълги опашки или аксони нервни клетки, се разтягат нагоре и надолу по гръбнака.

При травми на гръбначния мозък тези влакна се увреждат, а в някои случаи дори напълно се разкъсват и губят способност да пренасят сигнали между мозъка и останалата част на тялото.

Физическа активност - лекува увредените нерви на гръбнака

Днес травмите на гръбнака трудно се поддават на лечение. Счупените кости и разкъсаните мускули могат да заздравеят успешно, но регенерацията на нервните влакна остава сериозен проблем.

Някои официални данни показват, че хората, които водят активен начин на живот, могат да се възстановят в по-голяма степен след травма на гръбначния мозък, в сравнение с тези, които не са толкова активни.

Изследователи от Кралския колеж в Лондон решават да проверят тази хипотеза. Те направили няколко опита с мишки и установили, че когато гризачите са в голяма клетка с много играчки, тунели, колела, това води до промяна на експресията на гените. А това повишава вероятността от регенерация на нервните влакна.

Когато аксоните на гръбначния мозък на физически активни животни впоследствие били увредени, те много по-добре се възстановявали в сравнение с аксоните на техните събратя, които се движили по-малко.

Подобен бил ефектът и на социалната активност на мишките, която предшествала травмата.

Не гарантира пълно възстановяване от травмата

Въпреки оптимистичните резултати обаче очевидно е, че физическата активност не е гаранция за пълновъзстановяване на двигателните функции, след, например, тежка фрактура на гръбнака.

Затова учените въз основа на получените данни решили да определят терапевтичната мишена, която би могла да бъде допълнително използвана след травма.

Изследователите идентифицирали ключова молекула, наречена CREB-Binding Protein – CBP, която може да препрограмира нервните клетки, като така се променя експресията на редица гени и се повишава тяхната способност за регенерация.

Въз основа на това откритие бил разработен препарат, който активира СВР и така имитира регенеративен ефект на подвижен начин на живот в усилен режим.

Изследванията върху мишки и плъхове показват, че въвеждането на препарат 6 часа след травма на гръбнака способства за регенерация и за израстване на увредени нервни клетки.