Дори и най-закоравелите рационалисти при някои въпроси се уповават на вътрешния си глас. Но може ли да му се доверим при вземане на сложни решения? Психолозите са убедени – невинаги трябва да се уповаваме на 6-тото чувство. И ето защо.

Защо НЕ трябва да разчитаме винаги на интуиция 

В продължение на десетилетия психолози и философи са разглеждали процеса на вземане на решения от човека като изключително рационален.

След това учените внезапно са заявили, че колкото по-сложен е проблемът, толкова по-силна е интуицията.

От тогава медиите започнаха да ни призовават да се вслушваме във вътрешния си глас. Но поддръжниците на рационалния подход вадят нови аргументи. Кое мнение тогава е вярно?

Учените смятат, че разделянето на черно и бяло е неправилно. Днес се знае, че от конкретната ситуация зависи кой начин на мислене е най-успешен.

Психолог от Университета на Лайпциг поставя под съмнение теорията за подсъзнателното мислене, предложено от холандски специалист.

Според теорията за несъзнателното мислене, хората могат да изпълнят мисловни задачи без участието на съзнанието. Осъзнатото мислене е ефективно само тогава, когато в задачата има малко променливи.

Следователно интуитивно мислещият човек има предимство, смята създателят на теорията.

Подсъзнателното няма никакви предимства

Психолог от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни, през 2008 г., не успява да намери никакви потвърждения в полза на подсъзнателното мислене.

Напротив, доброволците, които позволили на интуицията да ръководи, най-много пострадали от информацията, която не взели предвид.

Заключенията на психолозите Тод Торстейсон от Университета на щата Айдахо и Скот Вайроу от Университета на щата Боулинг-Грин са още по-категорични.

През 2008 г. те се опитват да повторят резултатите от експеримента на холандския психолог. Но не успяват.

Невинаги може да се възприеме бързо важна и изчерпателна информация.

В експериментите се установява, че тези, които имат цялата информация пред себе си, често правят по-добър избор от тези, които приемат подсъзнателни решения.

Експериментите на холандския психолог Декстерхаус – това е фундаментално изследване. И заключенията от него с лекота могат да се използват в ежедневието.

Предимството на интуицията може да е в друго – твърде дългите размишления влошават самия процес на вземане на решения.

Шесто чувство или опит

Ако някой се опитва по-внимателно да проучи резултатите от изследванията, да съпостави съзнателните и несъзнателните процеси на вземане на решения, то бързо ще се разубеди в силата на своята интуиция. В ежедневието наричаме това 6-то чувство.

Подобни вълшебни озарения всъщност не са нищо друго, а резултат от многогодишен опит и знания. Просто обработваме едновременно много информация.

Според психолозите Даниел Канеман от Принстънския университет и Гари Клейн от компания за приложни изследвания, 2 са факторите, които определят успеха на професионалната интуиция.

Първо, професионалната среда трябва да бъде стабилна и да осигурява надеждно управление на ситуацията. Второ, необходима е бърза обратна връзка относно погрешността на интуитивните решения.

Предполагаемото вдъхновение е форма на разбиране, когато разпознаваме изучените закономерности, но често не можем каква точно информация сме използвали.

За ползата от обратната връзка

В неотдавнашно изследване е направена симулация, при която е била давана обратна връзка на съдиите, които вземали решения при спортно състезание. Участниците гледали в интернет видео от повторения на възможни грешки и веднага след това давали оценка.

Изследователите променяли параметрите – например, увеличавали и намалявали времевия интервал, формата на обратна връзка на субекта.

Резултатите потвърждават тезата, че незабавната обратна връзка спомогнала за повишаване на ефективността на спортните съдии.

Освен експертните знания и многогодишният опит съществува само един сценарий, в който професионалната интуиция води до успех.

Ако съответната информация е добре подготвена и представена, например, е графично привлекателна.

Тогава дори и хората, които нямат експертни знания в определена област, могат да приемат правилни интуитивни решения.

На този принцип изглежда се взимат правилни решения и от политическите ръководители, които обикновено няма как да имат експертиза за множеството области, за които отговарят.

И разчитат на експерти и на съветници да им представят информация в разбираем вид, за да вземат правилното решение.