Какво е силикоза?

Силикоза е заболяване, което се причинява от излагане на свободен силициев диоксид, по-известен като кварцов прах. При вдишване кварцовият прах се отлага в белите дробове. Това състояние е нелечимо, но предотвратимо. Силикозата е инвалидизиризащо и често фатално заболяване на белия дроб най-често сред работниците, чиято работна среда се намира в мини, тунели, кариери, леярни и пр.

От какво се причинява?

Всяко излагане на кристален силициев диоксид може да доведе до силикоза. Мъжете по-често бива засегнати от това заболяване, тъй като по-често работят в среди с високи концентрации на кварцов пясък. Разграничават се три форми на силикоза, които са определени въз основа на концентрацията на кварцов прах във въздушната среда:

 • Остра - се развива от няколко седмици до няколко месеца след експозиция в среда с висока концентрация на кварцов прах. Състоянието на засегнатото лице може да се влоши бързо.
 • Ускорената - се проявява в рамките на 5 до 10 години от излагането.
 • Хронична  - развива се 10 или повече години след вдишването на свободен силициев диоксид. Дори и по-ниска концентрация на кварцов прах във въздуха, при продължително вдишване, може да предизвика тази форма на заболяването.

Частиците кварцов прах действат като малки остриета на белите дробове. Когато силициевия диоксид се вдиша през носа или устата острите частици се забиват и могат да наранят белодробната тъкан.

Свободният силициев диоксид се определя като канцерогенен. Това означава, че кварцовия прах може да предизвика карцином на белите дробове.

Какви са симптомите на силикоза?

В ранните етапи на заболяването засегнатите обикновено не проявяват характерните симптоми, които са:

 • Силна кашлица;
 • Отпадналост;
 • Загуба на апетит;
 • Треска;
 • Цианоза – посиняване на кожа;
 • Пробождащи болки в гърдите;
 • Задух при физическо усилие;
 • Необичайно чести респираторни инфекции.

Лечение на силикоза

За заболяването няма установена специфична терапия. Целта на лечението е да се намалят симптомите. Лекарствата потискащи кашлицата облекчават силната кашлица и отделяните храчки, които обикновено затрудняват дишането.

Антибиотиците облекчават инфекциите на дихателните пътища. Инхалатори могат да бъдат използвани за отваряне на дихателните пътища. В някои случаи се налага носенето на кислородни маски, за да се увеличи количеството кислород в кръвта.

Засегнатите от силикоза, трябва да избягват по-нататъшна експозиция на силициев диоксид. Тютюнопушенето уврежда белодробната тъкан и затова отказването на цигарите може да облекчи симптомите.

Страдащите от заболяването са изложени на по-висок от туберколоза и за това редовно трябва да се наблюдава тяхното състояние. Някои лекари могат да предпишат лекарства за лечение на туберколоза.

При напредване на болестта и проява на особено тежки симптоми може да се наложи и трансплантация на бял дроб.

Силикоза - как да се предпазим

 • Работниците трябва да носят специални респираторни маски, които предпазват от вдишване на фините кварцови прахови частици.
 • Мокрите методи на рязане намаляват риска от вдишване на силициев диоксид. Работните места трябва да отговарят на нормативно установените стандарти  за здравословните и безопасни условия на труд. Това включва задължително подходяща вентилация на работните помещение с повишена концентрация на кварцов пясък във въздуха. Работодателите има задължение да проследяват  регулярно качествените показатели на въздуха на работните площадки, за да се гарантира, че нивата на кристалния силициев диоксид не са завишени. Работодателите са длъжни да докладват за всички диагностицирани случаи на силикоза на държавните органи, които контролират спазването на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Работниците трябва да се хранят и да пият вода далеч от среда с завишена концентрация на кварцов прах. Те трябва да си мият ръцете преди хранене или пиене на вода, за да отстранят кварцовия прах от ръцете си.