Какво е силикоза?

Силикоза е заболяване, което се причинява от излагане на свободен силициев диоксид, по-известен като кварцов прах. При вдишване кварцовият прах се отлага в белите дробове. Това състояние е нелечимо, но предотвратимо.

Силикозата е инвалидизиризащо и често фатално заболяване на белия дроб най-често сред работниците, чиято работна среда се намира в мини, тунели, кариери, леярни и пр.

От какво се причинява?

Всяко излагане на кристален силициев диоксид може да доведе до силикоза. Мъжете по-често бива засегнати от това заболяване, тъй като по-често работят в среди с високи концентрации на кварцов пясък.

Разграничават се три форми на силикоза, които са определени въз основа на концентрацията на кварцов прах във въздушната среда:

  • Остра - се развива от няколко седмици до няколко месеца след експозиция в среда с висока концентрация на кварцов прах. Състоянието на засегнатото лице може да се влоши бързо.
  • Ускорената - се проявява в рамките на 5 до 10 години от излагането.
  • Хронична - развива се 10 или повече години след вдишването на свободен силициев диоксид. Дори и по-ниска концентрация на кварцов прах във въздуха, при продължително вдишване, може да предизвика тази форма на заболяването.

Частиците кварцов прах действат като малки остриета на белите дробове. Когато силициевия диоксид се вдиша през носа или устата острите частици се забиват и могат да наранят белодробната тъкан.

Свободният силициев диоксид се определя като канцерогенен. Това означава, че кварцовия прах може да предизвика карцином на белите дробове.

Какви са симптомите на силикоза?

Симптомите на силикоза са разнообразни и се развиват постепенно след дълъг период на експозиция на силикатни прашини.

В ранните етапи на заболяването, обаче, засегнатите лица обикновено не проявяват характерните симптоми, което често прави диагнозата на силикоза трудна.

Един от първите симптоми, които се появяват при някои пациенти, е силната кашлица. Тази кашлица е често продължителна и не се реагира добре на лечение с обикновени кашлица сиропи.

Кашлицата се дължи на възпаление и нарушаване на тъканите в белите дробове, което води до натрупване на микроскопични частици и инфекции.

Друг чест симптом е отпадналостта. Пациентите силикоза често се чувстват изтощени и без енергия. Това се дължи на факта, че белите дробове не могат да функционират нормално заради нарушената тъкан и възпаление.

Загубата на апетита е още един симптом, който се наблюдава при някои пациенти със силикоза. Този симптом може да доведе до намалено телесно тегло и недохранване.

Треската също може да бъде присъствующа при някои пациенти със силикоза, особено при тези с инфекции на белите дробове. Треската е сигнал, че имунната система на тялото се бори с инфекцията.

Цианозата, или посиняването на кожата, може да се появи в напредналите стадии на силикоза. Това се дължи на недостатъчното кислородно насищане на кръвта, поради което кожата и устните на пациента придобиват синкав оттенък.

Пробождащите болки в гърдите са свързани с възпалението и съпътстващите го инфекции. Тези болки могат да бъдат остри и неприятни, засилвайки страданията на пациента.

Задухът при физическо усилие е обичаен симптом при лица със силикоза, тъй като възпалението и увеличената тежест на белите дробове правят дишането по-трудно, особено при натоварване.

Необичайно честите респираторни инфекции също са част от клиничния облик на силикоза. Инфекциите на белите дробове се случват по-лесно поради нарушения в защитните механизми на дихателната система, които са нарушени при силикоза.

Понякога симптомите на силикоза могат да бъдат леко изразени или дори липсващи в ранните етапи на заболяването, което прави трудна диагнозата.

Лечение на силикоза

За заболяването няма установена специфична терапия. Целта на лечението е да се намалят симптомите. Лекарствата потискащи кашлицата облекчават силната кашлица и отделяните храчки, които обикновено затрудняват дишането.

Антибиотиците облекчават инфекциите на дихателните пътища. Инхалатори могат да бъдат използвани за отваряне на дихателните пътища. В някои случаи се налага носенето на кислородни маски, за да се увеличи количеството кислород в кръвта.

Засегнатите от силикоза, трябва да избягват по-нататъшна експозиция на силициев диоксид. Тютюнопушенето уврежда белодробната тъкан и затова отказването на цигарите може да облекчи симптомите.

Страдащите от заболяването са изложени на по-висок от туберколоза и за това редовно трябва да се наблюдава тяхното състояние. Някои лекари могат да предпишат лекарства за лечение на туберколоза.

При напредване на болестта и проява на особено тежки симптоми може да се наложи и трансплантация на бял дроб.

Силикоза - как да се предпазим

  • Работниците трябва да носят специални респираторни маски, които предпазват от вдишване на фините кварцови прахови частици.
  • Мокрите методи на рязане намаляват риска от вдишване на силициев диоксид. Работните места трябва да отговарят на нормативно установените стандарти за здравословните и безопасни условия на труд. Това включва задължително подходяща вентилация на работните помещение с повишена концентрация на кварцов пясък във въздуха. Работодателите има задължение да проследяват регулярно качествените показатели на въздуха на работните площадки, за да се гарантира, че нивата на кристалния силициев диоксид не са завишени. Работодателите са длъжни да докладват за всички диагностицирани случаи на силикоза на държавните органи, които контролират спазването на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд.
  • Работниците трябва да се хранят и да пият вода далеч от среда с завишена концентрация на кварцов прах. Те трябва да си мият ръцете преди хранене или пиене на вода, за да отстранят кварцовия прах от ръцете си.