Скрита или окултна фрактура е доста разпространено патологично състояние, при което целостта на костите напълно или частично се нарушава, но кожата разположена над нея не се нарушава.

В преобладаващия брой случаи в основата на възникване на това нарушение е прекомерно силно натоварване, което превишава здравината на костните структури.

Но понякога увреждането на костите е обусловено от съществуващи първични заболявания.

Фрактурите са една от най-разпространените причини, поради които се обръщаме към лекар.

И тяхната закрита или окултна форма се среща много по-често, отколкото откритата.

По данни на статистиката на практика всеки човек поне веднъж в живота се сблъсква с това патологично състояние.

В основата на развитието на скрита фрактура е въздействието на прекомерно голямо натоварване на костта, което структурите не могат да издържат.

Най-често до подобно нарушение водят различни падания, дори и от височината на собствен ръст. Автомобилните катастрофи са още една разпространена причина.

С това състояние се сблъскват най-често млади мъже.

Това е пряко свързано с факта, че те водят по-активен начин на живот.

Съществуват характерни места за скрити фрактури.

Обикновено се локализират в тази област, в която на костните структури се оказва най-голямо натоварване.

При падане в 70% от случаите на изпънатата ръка се нарушава целостта на лъчевата кост в областта на нейната дистална глава.

Освен това, в случай на такова падане може да се счупи раменната шийка.

Най-често се случва в напреднала възраст.

Други характерни места са бедрената шийка, средната 1/3 на пищяла и външната част на глезена.

Класификация на скрити фрактури

Закритата фрактура невинаги е свързана с прекомерно силно механично въздействие на костта.

Понякога за възникването е достатъчно да се приложи към костните структури минимално въздействие.

Въз основа на това се разграничават травматична и патологична форма.

При травматична форма самата кост, преди нарушение на нейната цялост, не е изменена.

Патологичната форма предполага първично засягане на костта или друга патология, вследствие на която силно се понижава нейната здравина – от костна туберкулоза или тумор.

Симптоми при закрита фрактура

Най-ранен симптом, който сигнализира за окултно счупване, е болката.

В повечето случаи е с доста интензивен характер и се локализира на мястото, където целостта на костта е била нарушена.

Болковият синдром значително се усилва при движения, а също и при палпация, поради което човек е принуден да ограничава своята двигателна активност.

Възникването на болка е свързано с това, че се дразнят рецепторите за болка.

Диагностика и лечение на травми

Първоначално тази травма може да заподозрения въз основа на съпътстваща клинична картина.

Ако в анамнезата има някакво травмиращо въздействие, това само потвърждава предположението.

Основен метод за диагностика е рентгенография.

Именно на рентгенограмата по-ясно ще се определи нарушението на целостта на костта, а също и нейният характер.

В съмнителни случаи може да е необходима компютърна томография или магнитно-резонансна томография.

При подозрение на скрита фрактура е необходимо да се обездвижи засегнатата област и пострадалият да се транспортира в лечебно заведение.

При неусложнен патологичен процес се провеждат консервативни мероприятия, които предполагат възстановяване на нормалното анатомично положение на костните фрагменти.

На пациента се поставя гипсова превръзка, която може да се допълни от скелетни или други видове разтежения. Понякога възниква необходимост от хирургична интервенция.