Травмите на главния мозък невинаги водят до нежелани промени в характера на пострадалия. Понякога поведението трайно се подобрява.

Но трябва ли да се радваме на това?

В популярната през 80-те години романтична комедия „Зад борда“ главната героиня, високомерна и егоистична милиардерка, пада зад борда на своята разкошна яхта.

Получава травми на главата и си губи паметта.

Освен това, в положителна посока се променя характерът ѝ – тя става грижлива, внимателна, не толкова меркантилна, както преди.

На пръв поглед, тези позитивни промени, предизвикани от травма на главния мозък, изглеждат измислени, нали така?

Да вземем съвсем реален случай от практиката

На 70-годишна жена бил отстранен тумор на главния мозък, при операцията били увредени челните дялове на мозъка.

По думите на нейния мъж, който я познавал от 48 години, преди операцията тя била раздразнителна и свадлива, с жесток характер.

След операцията става по-общителна, по-доволна от живота и много по-сговорчива.

70-годишната жена не е единствената, която коренно се променя след травма на главния мозък.

Сега има доказателства, че при немалка част от пациентите положителните промени в характера са реалност.

И това е нещо като откровение, което позволява по нов начин да се погледне на това, как уврежданията на мозъка влияят на личността.

Фактът, че травмите на мозъка променят характера на човека, е бил известен отдавна

Но научната литература почти винаги е описвала единствено неблагоприятните за личността последствия.

Да вземем известния случай на Финеас Гейдж, американски строител, получил през 1848 г., тежка травма на главния мозък при прокарване на железопътна линия.

Вследствие на травмата строителят губи голяма част от фронталния дял на лявото полукълбо на главния мозък.

Приятелите на Гейдж казвали, че вече не е същият.

След случилото се, той просто станал друг човек: в миналото умен и проницателен, след това импулсивен и агресивен.

Психиката му се променя коренно, което преобръща целия му живот.

Според някои свидетелства, по-късно Гейдж успява да преодолее тези проблеми и започва нов живот.

В съвременната медицинска литература се описват множество подобни случаи

Когато пациенти след увреждане на челните дялове на главния мозък, започвали да се държат неадекватно и дори като психопати.

Но според ново изследване неблагоприятните последствия е възможно и да не показват пълната картина.

Група учени, начело с психиатъра Марси Кинг, установява, че от 97 души, получили необратими увреждания на главния мозък, позитивни изменения се наблюдават при 22-ма.

При 54 се наблюдавало влошаване на характера, а при 22-ма се наблюдавали позитивни изменения

Учените установили това чрез анкети на близки и приятели на пострадали по 26 различни аспекти на личността – преди и след травмата.

Трябва да се признае, че в миналото някои изследвания косвено указвали, че уврежданията на някои участъци на главния мозък, понякога имат позитивен за личността ефект.

Изследване от 2007 г., в което се изучавали ветераните от Виетнам , показва, че при увреждане на определени част от мозъка, посттравматично стресово разстройство се развивало по-рядко.

Сходно изследване установило, че пациентите с увреждане на участъците на мозъка, които отговарят за емоциите, били предразположени в по-ниска степен към депресии.

Но най-новото изследване за пръв път документира толкова широк спектър от положителни изменения в характера на големи групи пациенти след тежки травми на мозъка.