Цитология на маточната шийка е лабораторно изследване, което определя клетъчната структура cervix uteri – маточна шийка, а също и клетките на цервикалния канал.

Един от вариантите на цитология на маточната шийка бил използван за първи път в началото на 20-ти век ученият от Гърция Папаниколау с цел ранното откриване и профилактика на онкологични заболявания.

От тогава ПАП-тестът се използва повсеместно наред с новия метод ThinPrep, който позволява своевременно определяне и ефективно лечение на скрити хронични и предракови заболявания на маточната шийка.

Разшифроване на резултатите

Интерпретирането на резултатите от теста може да се определи само от лекуващия лекар. Всяка информация, с която се запознае пациентката в онлайн пространството може да бъде само опознавателна и първична.

Приведените по-долу данни са общодостъпни и помагат за понижаване на тревогата на жените, които се опасяват от непонятни цифри и знаци в резултатите от изследването.

Цитология на маточната шийка според статистиката установява следното:

• Всеки девети тест от десет установява норма, тоест следващата цитология смело може да се извърши 1-2 години за профилактика и скрининг на състоянието на шийката.

Изследването трябва да се повтаря редовно, въпреки добрите резултати, тъй като не може да бъде точен на 100% и не изключва риска от заболявания напълно.

• Всяка втора от сто цитонамазки не е информативен в пълна степен, поради недостиг на биологичен или клетъчен материал. В такива случаи цитологията на маточната шийка повтаря.

• Всеки 20-ти тест показва наличието на атипични изменения, но това съвсем не говори за развиващ се онкологичен процес. По-скоро това е сигнал и повод за по-детайлно изследване и последващо лечение.

• Резултатът от теста може да покаже лоши показатели, но това не може да се смята за еднозначна и окончателна диагноза.

За уточняване на характера на патологичния процес и неговите прогнози се изискват допълнителни изследвания, които се назначават от лекар.

Разшифроването на резултатите от цитограмата може да се проведе по различни методи.

Класически е класификатора Папаниколау, но в съвременната гинекология също е прието да се отчитат и други варианти за интерпретация на теста, например американската система Bethesda System.

Информацията за състоянието на епителната тъкан на маточната шийка може да се отрази в следното:

• Наличие на доброкачествени изменения – тестът открива трихомонади, Кандида, клетъчни изменения, възможно е да са свързани с херпес вируса.
• Дисплазия, атипия – патологични изменения на епителната тъкан – дисплазия, атипия, ASC-US, тестът открил наличие на плосък епител с атипични изменения с неуточнен произход.
• Инвазивен рак – плоскоклетъчен инвазивен рак – конкретизацията на състоянието, типа и стадия изисква допълнително изследване при онколог.

Норми на цитология на шийката на матката

Норма се смята пълното отсъствие на атипични изменения в клетъчния материал, а също добро състояние на микрофлората. „Добрите“ клетки трябва да съответстват на нормите по морфологични стандарти, тоест по размер, съдържим в структурата и формата.

В цитограмата подробно се описва материалът взет от повърхностния слой на шийката на матката и от ендоцерфикса.

Също следва да се отчита факта, че съществуват показатели за доброкачествени аномалии на клетките. Това, разбира се не е норма, но и не може да причина за усилена тревога по повод онкологията.

Списъкът на измененията в рамките на относителната норма, които може да показва цитологията:

• Атипия на възпалителната етиология;
• Атипични изменения, предизвикани от папилома вируси;
• Смесени атипични изменения;
• Атипични отклонения с неясна природа, изискващи уточнение;