Някога замисляли ли сте се какво изпълва клетките ви? Е, сега ще научите точния отговор на този въпрос – цитоплазма или клетъчна плазма. Представлява слузеста течна субстанция, която задържа всичко в клетката отвъд ядрото.

Всяка клетка е съставена от три части, независимо дали става въпрос за кръвна, мозъчна или репродуктивна такава.

 • Клетъчна мембрана;

Тя съдържа мембрана с изградени канали, които позволяват влизането и излизането на материи във и от клетката.

 • Цитоплазма;

Клетката съдържа и цитоплазма, която най-общо казано може да бъде дефинирана като веществото, което се намира между мембраната и ядрото на клетката.

 • Ядро;

Третата съставна част на клетката е ядрото, което е местообитание на клетъчните хромозоми или генетичен материал.

Какво представлява всъщност цитоплазмата

Цитоплазма е материал, който се намира в цитоплазмената мембрана или с други думи – мембраната, която обгражда клетката.

В цитоплазмата не се съдържа генетичен материал, тъй като той се намира в ядрото. Това, което цитоплазмата съдържа, обаче, и то в големи количества, е вода, както и останалите органели на клетките.

Тя осигурява платформа, върху която органелите могат да оперират в рамките на клетката. Изградена е от:

 • Протеини;
 • Витамини;
 • Йони;
 • Нуклеинови киселини;
 • Аминокиселини;
 • Захари;
 • Въглехидрати;
 • Мастни киселини.

Какви са нейните функции

Всички функции, отговорни за разрастването, растежа и размножаването на клетките, се извършват в цитоплазмата.

Органелите в цитоплазмата са много важни за поддръжката на една клетка. Някои от най-важните органели, които цитоплазмата съдържа, са:

 • Митохондрии;
 • Протеини;
 • Рибозоми;
 • Ендоплазмен ретикулум;
 • Апарат на Голджи;
 • Лизозоми;
 • Цитоскелет.

Митохондриите са площадки за създаване на енергия, тъй като съдържат необходимите материали за АТФ синтеза (най-общо казано, захранване на клетката).

Цитоскелетът пък, представлява мрежа от протеинови фибри, които осигуряват подкрепа на клетката и спомагат за поддържане на нейната форма – един своеобразен „скелет“.

Ендоплазменият ретикулум е мястото, в което се извършва липиден и протеинов синтез, докато апаратът на Голджи може да се окачестви като „фабриката за опаковане“ в една клетка.

Лизозомите са малки торбички, които съдържат разграждащи ензими в клетката. Приличат на малки стомахчета, обикалящи клетката.

Протеините и рибозомите се движат през клетката, изпълнявайки функцията на катализатор за различни химични процеси.

В един естествен кръговрат, някои генетични материали успяват да достигнат цитоплазмата. Едноплазменият ретикулум представлява РНК-кодираща област, преди тази информация да бъде изпратена към ядрото.

Защо е важна функцията на цитоплазмата в клетката

Ако човек се роди с нерегулярна цитоплазма, в повечето случаи това завършва с летален изход. Цитоплазмата е от толкова ключово значение за клетката, че изисква работен ред, за да оперира и да поддържа живота.

Въпреки това съществуват някои необикновени случаи на цитоплазмена ирегулярност и учените изследват как да трансплантират цитоплазма в клетките, за да им помогнат да функционират нормално.

Също така, цитоплазмата в животните бива изследвана, като се търсят начини за навлизане в клетката и проникване в ядрата с лечение за определени заболявания.

Други възможни употреби за цитоплазмата са в процес на разработка. Наскоро тя позволи на учените близък поглед върху навлизането на вируса на ХИВ в клетката.

Цитоплазмата се използва и в клонирането, когато информацията се трансферира от клетката-майка в клонирания приемник.

Ако цитоплазмата от репродуктивно яйце е негодна, новата цитоплазма вече може да бъде трансферирана в яйцето, за да поддържа репродуктивната сила. Растителната цитоплазма се използва за нови експерименти в биотехнологии всеки ден.