Сред най-разпространените доброкачествени новообразувания на костите е хондромът.

Най-типично място за неговата локализация се смятат костите, стъпалата, но има и други места за неговото възникване.

Известни са случаи на формиране на хондроми на хрущялите на гърлото и дори на меките тъкани.

Какви са причините, видовете, симптомите на хондром, а също и лечението, което предлагат лекарите?

Тумор на костите – общи данни

Хондромът се отнася към доброкачествените новообразувания, които се отличават с изключително бавен растеж, затова дълго време липсват каквито и да е симптоми, а скоростта на тяхната поява зависи от мястото на формиране.

Обикновено първите симптоми се появяват при притискане на съседните анатомични структури, което се проявява с болка и други неприятни усещания.

Статистическите данни показват, че хондромите са сравнително често явление.

На тези образувания се падат 10-12% от всички новообразувания на скелета.

Хондром често се нарича младежки тумор, тъй като най-често се открива при хора до 30 години. Пикът на заболяването се пада на възраст от 10 до 15 години.

Лекарите засега не могат да опишат точните причини за формиране на тумора, съществуват само теории. Достоверно е известно, че източник на нарастване на тумора може да стане:

• Нормален хрущял;
• Хрущял с нетипична локализация;
• Останали огнища на ембрионален невкостенял хрущял;

Всички хондроми е прието да се делят на 2 типа:

• Вътрешен, която се отличава с растеж вътре в костта

От новообразуванието се деформират костите;

• Външен, формират се външните повърхности на костите

Ако разгледаме най-типичното разположение на новообразуванието, то това са кости на дланите, по-рядко се засягат тръбестите кости.

Хондромът може да бъде опасен с израждане в остеосарком, а това вече е злокачествен тумор.

Особено често злокачествени стават хондромите, които са разположени в гръдния кош, лопатките.

Известно е, че израждането на хондромите в тръбестите кости, е изключително рядко, и тези случаи се смятат за каузистика.

Какви са симптомите?

Намира се в пряка зависимост от няколко параметъра – размер, стадий на развитие и, разбира се локализация.

В началото на развитие на тумора, независимо от мястото на неговото разположение и липсата на симптоми, лекар може да го открие случайно.

Забележителното е, че симптоми могат да липсват с години и дори десетилетия, но винаги има изключение от правилото.

Симптомите бързо се проявяват, ако туморът е локализиран на хрущяла на трахеята, в основата на черепа.

Това може да се обясни с притискане на съседни анатомични структури.

Основните оплаквания на пациентите се свеждат до поява на болки и световъртеж, нарушение на координацията и други симптоми, които трудно се игнорират.

Ако туморът е засегнал малките тръбести кости, вече в хода на прегледа и провеждането на някои тестове се появява болка.

Формира се, заради притискане на чувствителни нерви към новобразуванието.

Какво лечение предлагат хирурзите?

Лечението на хондромите е хирургично и на практика винаги е планово.

Това може да бъде онкологичен стационар или травматолого-ортопедично отделение.

Всичко ще зависи от съпътстващите симптоми и продължителността на съществуване на тумора.

Известно е, че за хондромите са характерни рецидиви.

Първата операция може да се проведе в онкоцентър, за да се направят необходимите хистологични изследвания за потвърждаване на диагнозата.

Повторни операции при необходимост се извършват в ортопедични отделения, ако се съпровождат с патологични фрактури.