По-млади пациенти с наднормено тегло и с получен вече един инсулт са с по-нисък от риск от настъпване на смърт след повторен мозъчен удар в сравнение с оцелелите след първия инсулт с нормално тегло.

В сравнение с непушачите, при пушачите съществува по-нисък риск от настъпване на смърт при провеждането на стандартната терапия за отстраняване на кръвния съсирек, която се провежда задължително по време на хоспитализация при остър исхемичен инсулт – интравенозен активатор на тъканния плазминоген.

Това са всъщност интригуващите резултати от новото изследване „парадоксът на затлъстяването и тютюнопушенето“ представени в отделни доклади на 67-мата годишна среща на Американската академия по неврология, проведена във Вашингтон на 18-25-ти април тази година.

Метаболитен резерв

Освен при инсулта, парадоксът на затлъстяването се наблюдава при инфаркт на миокарда – сърдечен удар, застойна сърдечна недостатъчност и при крайни стадии на бъбречна недостатъчност, според доктор Хуго Хавиер Апарисио, съдов невролог от катедрата по Неврология, във факултета по медицина на Бостънския университет и изследовател в Framingham Heart Study.

Той също така посочва, че по-малко хора с наднормено тегло или със затлъстяване са починали или са получили трайни увреждания след първия мозъчен удар.
Въпреки че причините за този парадокс са неясни, д-р Апарисио цитира подозрение на експерти, че затлъстяването всъщност е възможно да има някои предимства – нещо като „излишък от мазнини или метаболитен резерв“ в момента на заболяването.

Други експерти смятат, че ефектът на селекцията /тоест да се дължи на недостатък в провеждането на изследването/, всъщност може да е причината на парадоксът на затлъстяването и хората с наднорменото тегло е възможно да получават мозъчните удари на по-млада възраст или те да започват да се лекуват през по-ранен етап от живота.

Сериозни доказателства?

Анализът на резултатите от настоящото изследване показва, че по-млади, с наднормено тегло, получили инсулт пациенти в 10-годишен период са с по-ниска смъртност в сравнение с тези, които са оцелели след първия мозъчен удар и са с наднормено тегло.

В новия анализ, д-р Апарисио и неговите колеги, биват включени данните на 677 участници с инсулт и на 2031 „контролни“ участници без получен мозъчен удар, които били съгласува по възраст, пол и индекс на телесната маса.

По-голяма част от пациентите със мозъчен удар пушели цигари, имали и други сърдечно-съдови рискови фактори или им била назначена терапия за понижаване на кръвното налягане или за нормализиране на кръвната захар – съответно поради хипертония или захарен диабет преди включване в изследването, от което били използвани данните за провеждането на анализа на д-р Апарисио и колегите му - Framingham Study.

И в двете групи – и в контролната и в тази с пациенти с инсулт, 30% били с нормално тегло, 44% с наднормено, а 26% страдали от затлъстяване. Нямало пациенти с поднормено тегло и с инсулт, които да са били с такова преди получаването на мозъчния удар и преди включването в изпитването.

Където има дим…

В отделна презентация, доктор Vishal Jani – специалист по интравенционална неврология, от Мичиганския университет, представи резултатите от проучване, които показват, че настоящите и бившите пушачи имат по-нисък риск от вътреболнична смъртност поради получен остър исхемичен инсулт.

Изследователите използвали и данни от 2000 до 2011 година от националната пациентска база данни на САЩ.