Умните колонки вече помагат на хората да готвят, управляват други устройства – осветление, климатици, телевизори и пр., разбира се, да слушат музика. А сега изследователите от Вашингтонския университет обявиха, че подобно устройство може да спаси живота.

Умна колонка може да спаси живот при инфаркт

Около 50% от хората с внезапно спиране на сърцето имат период на т.нар. агонално дишане. Когато човек изпадне в безсъзнание, например, навън, диспечерите на 911 винаги молят хората, които подават сигнала да поднесат мобилния телефон към устата на пострадалия и да се опитат да уловят звуците на агоналното дишане.

Ако диспечерът чуе характерният дихателен рисунък, той инструктира наблюдателя да направи съответната сърдечно-белодробна реанимация.

У нас и в Европа практиката при оказване на първа помощ е по-различна. Първо, се обезопасява мястото, особено при ПТП е задължително, след това се проверява пулс и дишане, едва след това се звъни на 112 , след което се пристъпва към оказване на първа помощ.

Не е известна подобна практика този, който подава сигнала на спешния телефон да подава смартфона към устата на пострадалия да чуе диспечерът агоналното дишане, както в САЩ.

Изследователите събрали записани 162 обаждания на 911 за периода от 2009 до 2017. Те прослушвали около 2,5 секунди от всяко обаждане, когато започвало агоналното дишане.

Спасението идва с виртуален асистент

Използвайки виртуален асистент и мобилни устройства съставили 236 цели записа. С помощта на методите на машинно обучение, броят на записите на агонално дишане се увеличил до повече от 7300.

На тази основа учените създават безконтактна система, която работи безшумно и непрекъснато контролира дали няма да възникне агонално дишане. И в случай на необходимост да предупреждава всички, които наоколо за необходимостта от сърдечно-белодробна реанимация.

Ако след сигнала за тревога устройството не се изключи от никого, то автоматично набира 911.

Изследователите тествали устройството на базата на умните колонки и установили, че то правилно определя агоналното дишане в 97% от случаите.

Сега разработчиците планират този показател до 100%, след което планират да пуснат инструмента на пазара.