Какво представлява възпалението на Теноновата капсула

Възпалителен процес, развиващ се в областта на Теноновата капсула, се нарича тенонит. В преобладаващия брой случаи това възпаление е с едностранен характер, макар и да има изключения.

Отличителна особеност на тази патология е предразположението към рецидивиращо протичане. Обикновено това патологично състояние е с вторична природа.

Предшества се от някакво друго заболяване, усложняващо се от увреждане на Теноновата капсула. Прогнозата при това нарушение пряко зависи от неговата форма и своевременността на започнатото лечение.

Най-често завършва с пълно оздравяване, но понякога може да доведе до пълна загуба на зрението.

Причини

Няма точни сведения за разпространение на това заболяване сред населението. Връзка с възрастта на болния също не се установява. Но има данни, че това заболяване сред жените значително по-често има автоимунна природа.

Сред мъжете водеща причина са травмиращи въздействия на очната ябълка. Ако се разгледа общото съотношение на заболелите мъже и жени, от гледна точка на патологията, то е приблизително еднакво.

Тенонитът периодично рецидивира, наблюдава се значително понижаване на качеството на живота на болния и намаляване на неговата работоспособност в период на обостряне.

Какво е това Тенонова капсула

По своята същност това анатомично образувание е плътна пластинка, представена от фиброзна тъкан. Отделя очната ябълка от мастното тяло на очната орбита.

Между теноновата капсула и външната обвивка от съединителна тъкан на обвивката на окото, която се нарича склера, има малко пространство. Именно заради това пространство е възможно движение на очната ябълка.

Тази болест е с вторична природа. В преобладаващия брой случаи се предшества от възпалителен процес, локализиращ се в някакви други отдели на очната ябълка. С течение на времето се разпространява към Теноновата капсула.

Доста често тази патология се формира на фона на иридоциклит или ендофталмит. Но понякога възпалението на Теноновата капсула е обусловено и от системни инфекции, например, от грип и т.н.

Стрептококова и стафилококова флора, херпес вирусите и много други възбудители също могат да играят роля във възникването на това заболяване.

Често различни бактерии проникват в областта на теноновата капсула в резултат на травмиращи въздействия на очната ябълка, а именно при проникващи наранявания. Понякога специфичните изменения в Теноновата капсула са с постоперативен характер.

Също възбудителите при тази болест могат да се разпространяват и от съществуващите хронични огнища на възпаление в организма с кръвообращението или с лимфата. Но това се среща в изключителни случаи.

В литературата се описват ситуации, при които в основата на възникване на този патологичен процес са лежали автоимунни заболявания.

Механизмът на развитие на това заболяване е представен от нарастване на първичния оток в областта на Теноновата капсула. Впоследствие париеталните и висцералните анатомични структури се инфилтрират.

На фона на протичащи изменения в теноновото пространство се натрупва сезорен или гноен ексудат. Наблюдава се раздразнение на рецепторния апарат, което обуславя нарастването на характерните клинични проявления.

Симптоми, характерни за тенонит

Този патологичен процес е възможно да има дифузен или локален характер. При локален вариант измененията обхващат само един ограничен участък. Дифузен вариант се установява в случаите на увреждане на цялата Тенонова капсула.

Симптомите при тенонит най-често са с едностранен характер. Двустранното увреждане на Теноновата капсула се среща изключително рядко.

Клиничната картина при това заболяване нараства остро и подостро. Първо болният се оплаква от болки, локализиращи се в областта на очната орбита.

Наблюдава се значително усилване на болковия синдром при движения на очната ябълка. Болезнените усещания често се разпространяват към областта на челото, като външни симптоми отсъстват.

Приблизително на второто или третото денонощие се наблюдава леко издуване на очната ябълка напред.

Диагностика и лечение на тенонит

Поставянето на диагноза при това заболяване започва със снемане на анамнеза и преглед. Задължително е необходимо ултразвуково изследване или компютърна томография.

Принципите на лечение при това възпаление пряко зависят от етиологията. При автоимунна природа на този патологичен процес са показни кортикостероиди.