В живота на всеки човек стоят лични и професионални задачи с различна трудност, заобикалят го приятни хора и не съвсем, случват се лоши и добри неща – всички тези промени могат да предизвикат стрес.

Мястото, което в най-голяма степен способства за развитие на емоционално изтощение, е работата.

Не е изключено да се стресираме и през свободното време, когато общуваме с близките, а по-младите и при проблеми с връстниците.

Но подобни конфликти и трудности се решават по-лесно, тъй като в личния живот можем да отстояваме своята позиция със зъби и нокти.

Да разширяваме и свиваме кръга на общуване или съвсем да прекратим общуването.

Но в работата сме принудени да се придържаме към определени рамки и да се подчиняваме – само веднъж можем да си тръгнем и да затръшнем вратата, преди уволнение.

Причини за стрес в работата

Служителите ежедневно се подлагат на натиск и на невинаги справедливи упреци от страна на началството, изпитват дискомфорт от злословието  или от конкуренцията на колеги.

Ако човек няма възможност да смени работното си място, или проблемите възникват във всяка организация и на всяка длъжност, трябва да преразгледаме и поведението си.

Стресът в работата може да възникне по различни причини.

Често срещам проблем е невинаги лесно решим проблем е неправилно избраната професия или длъжност.

Когато човек не усеща удовлетворение от свършената работа, не вижда никакви интересни и приятни моменти, се развива вътрешно неудовлетворение, което постепенно нараства и все повече безпокои човека.

Понякога това се случва на подсъзнателно ниво.

Това е свързано с факта, че хората често избират професия, като се основават на препоръки на родители и учители, съвети на познати.

Прекарват в обучение няколко години, влагат много труд в него, а понякога и пари, трудно им е да признаят, че работата е неподходяща и е необходимо да започнем на практика всичко от начало.

В случай че професионалните качества на работника не отговарят на очакванията, това ще предизвиква постоянни тревоги у него и ще се почувства неуверен в себе си.

Това често се случва с младите служители, младата възраст и липсата на опит ги поставят в много по-лошо положение в сравнение с опитните работници.

Понякога изискванията са твърде завишени, и не могат да се справят с тях, въпреки всички старания.

Мотивацията влияе не само на качеството на работата, но и на личното удовлетворение на всеки служител.

Ако човек полага повече усилия, но не получава финансов стимул, нито морална награда като позитивна оценка от шефовете, то това предизвиква хронична умора, депресия и постоянен стрес.

Хората на различна възраст имат и различни ценности в живота

Често конфликтите между колеги, началници и подчинени се случват не толкова, заради различния подход към работата, колкото заради различията в социалното положение и във възрастта.

Хората по различен начин се отнасят към работата, за младите мъже и жени приоритет е личният живот и семейството и не са склонни да остават да работят след работа и през почивни дни.

Докато хората от по-старото поколение не бързат да се прибират у дома и са готови да поработят извънредно, да изкарат малко повече пари. Но не всичко се определя от възрастта – има и млади хора, които буквално спят в офиса.