На всички ни е добре известно, че в градовете и особено в големите е доста по-топло, отколкото извън тях или в селските местности.

И в действителност градските жители усещат идването на пролетта по-рано от останалите, а зимните студове в града проникват доста по-късно.

А също така през настоящите летни месеци жегата се усеща много по-силно в градовете, отколкото в селата. Това, както казват учените, работи като т.нар. ефект на топлинния градски остров.

Много от градските жители се радват на тази допълнителна топлина, особено през студените зимни месеци, но през лятото разбира се тя от никой не е желана.

Именно поради градските жители с нетърпение очакват края на работната седмица, за да се изнесат към близките планини или към морските курорти.

Освен това за много хора такава изкуствена топлина става причина за влошаване на здравословното състояние, а често и причина за развитие на някои достатъчно сериозни заболявания.

Оказва се, че този ефект на топлинния градски остров е бил описан за първи път още в началото на 19-ти век.

Британският химик Люк Ховард се интересувал от метеорология и пръв започнал да наблюдава градския климат, което му дало възможност да види значителна разлика в температурите на въздуха извън града и в градските зони, особено през нощта.

Разбира се, наименованието на този феномен е било измислено не от Ховард, то е възникнало много по-късно.

Но помислете, ако още в началото на 19-ти век е била забелязана разлика в температурите на въздуха между града и селските райони, когато повечето градове не са били толкова гъсто заселени и градската инфраструктура не е била толкова развита както днес, то следва ли да се учудваме, че през 21-ви век, когато градовете са в голямата си част покрити с асфалт, по улиците бавно се движат безкрайни върволици от автомобили, работят хиляди малки и големи предприятия, построени от човека, тази разлика в температурите на въздуха, особено през нощта, е станала още по-значителна.

Струва ли си да се изненадваме, че съвременните учени изучават въздействието на ефекта на топлинния градски остров върху здравето на човека.

Тъй като никой не оспорва този очевиден не само за лекарите и учените факт, че градските жители са по-чувствителни към промените във времето, да и здравето на гражданите е в значителна степен по-лошо, отколкото на селските жители.

Възможно ли е за това да е виновен ефектът на градския топлинен остров?

Ефектът на градския топлинен остров негативно влияе върху здравето на гражданите

В своето ново изследване американските учени за първи път определили количеството топлина, което отделят градовете, тъй като именно това се счита причина за възникване на така нареченият „ефект на градския топлинен остров“.

Този ефект е обичайно явление, което прави градските райони по целия свят значително по-топли, отколкото заобикалящата ги местност и според учените именно това явление излага на сериозен риск здравето на гражданите.

Синергетичната взаимовръзка между климатичните условия и ефектът на градския топлинен остров пагубно влияе върху здравето

Учени от Йелското училище по горско стопанство и екологични изследвания предполагат, че този ефект води до значително обостряне на топлинното вълново натоварване върху здравето на човека, особено в тези градове, в които температурните ефекти се задълбочават, поради високата влажност.

Изследователите акцентират върху това, че от гледна точка на общественото здравеопазване, тази взаимовръзка създава огромен проблем.