Официално ловният сезон ще бъде открит след няколко дни, в последните дни на септември се открива груповият лов на дива свиня. Оръжието е почистено и смазано, амунициите са проверени, раниците са готови.

Ловният хазарт вече се надига, но понякога се забравят за разумните правила при лов. А това хоби се отнася към екстремните, съпроводени с различни опасности. Една от тези опасности са инфекциите, с които ловците често се срещат.

Рисковано хоби – от травми и наранявания до риск от инфекция

Дори ако оставим настрана да си докараме едно от професионалните заболявания на ловците, този вид хоби остава един от доста опасните начини да прекараме свободното си време.

Любителите на лова, дори опитните, изкушени, често получават травми – изкълчвания, разтежения, фрактури на крайниците, натъртвания и порезни понякога дори и огнестрелни рани, ухапвания от животни. Всяко нараняване отваря вратата, в която прониква инфекция, понякога дори и смъртоносна.

  • Това е бяс, предаван от болни животни при ухапване;
  • Тетанус, която може да се развие в случай на порезна рана;

Опасните инфекции се крият, дори и в чинията, ако дивечът преди ядене не е преминал през санитарен контрол. Така е възможно разболяване от салмонелоза, трихинелоза и други заболявания.

Отделна опасност представляват насекомите и кърлежите, ухапването от които може да стане причина за заразяване с различни заболявания – кърлежов енцефалит, Лаймска болест, рикетсиоза.

Но в началото на октомври кърлежите вече не са толкова активни, заради понижението на температурите, затова рискът от ухапване от кърлежи намалява.

Сега по-подробно за най-опасните инфекции.

1. Тетанус

Смъртоносно заболяване, възбудителите на което могат да попаднат в организма чрез рани, замърсени с почва или с чревно съдържимо от дивеча при разфасоване. Особено опасни са дълбоките порезни рани, тъй като клостридиум тетани е анаеробна бактерия, за чието развитие не е необходим кислород.

Инфекцията засяга нервната система, като предизвиква генерализирани конвулсии. Нивото на леталност е изключително високо и отстъпва само на бяса.

За предотвратяване на заболяването се използва противотетанусен анатоксин. Всички ловци е необходимо своевременно да преминават през ваксинация срещу тетанус.

2.Бяс

Едно от най-опасните заболявания, които се предават от животно на човек. Вирусната инфекция се предава чрез ухапване от болно животно, макар и понякога е достатъчно заразена слюнка да попадне на увредена кожа.

От бяс боледуват на практика всички топлокръвни животни, от малки гризачи до големи хищници и копитни. Засягащо нервната система вирусно заболяване променя поведението на дивите животни – те престават да се боят от човека.

Възможно е дори да започнат да се галят и да се държат необичайно дружелюбно. Затова и хората често губят бдителност, което може да свърши много неблагоприятно.

Шансове за излекуване от бяс на практика няма. Но е възможно предотвратяване развитие на инфекция.

Някои категории хора, сред които и ловците, трябва 3 пъти годишно да се ваксинират срещу бяс. Ако има подозрение за заразяване с бяс на неваксиниран, спешна имунизация е необходимо да се извърши 14 дни след ухапването от подозрително животно.

3.Трихинелоза

Заболяването се предизвиква от паразит – нематод от рода Trichinella. Малките ларви на червея попадат в организма на човека от недобре приготвено месо, най-често от дива свиня. За трихинелозата е характерна треска, оток на лицето, болки в лицето, а в най-тежки случаи се уврежда и централната нервна система.