Днес ракът е една от водещите причини за смърт на планетата.

През 2015 г. тази болест отнема живота на 8.8 млн. души.

Учените твърдят, че през следващите 20 години заболеваемостта от рак ще се увеличи с 70%.

Сред водещите причини за летален изход са рак на белите дробове, черен дроб, на дебелото черво, на стомаха и на гърдата.

Но науката не стои на място.

Изследвания се водят по цял свят, какви важни открития са били направени до настоящия момент и какви нови технологии ни доближават до победата над рака.

1. Откритие на инфекциозната природа на рака

Една от най-важните стъпки на науката в процеса на изучаване на рака е откриването на вирусна природа на някои видове.

Първите хипотези за инфекциозната природа на рака и по-точно вирусите, предизвикващи злокачествени тумори, се е говорило още през 20-те години на миналия век.

Но теорията се потвърждава 40 години по-късно.

Днес вече никой не съмнява в нейната истинност.

2. Таргетни лекарства

Идеята за тези препарати – от думата „target” – мишена, принадлежи на немски учен, който е търсел методи за лечение на бактериални инфекции.

В края на 19-ти век е разработил „рецепторната” теория, която предполага съществуването на специфични рецептори за взаимодействие с различни съединения.

При патогенните микроорганизми следва да се търси мишена – елемент, ензим, органел, особеност на структурата, която е особено важна за тях, но липсва в организма на болния човек.

Този принцип е в основата на резултатите на антибиотичната терапия.

Идеята за таргетните лекарства учените се опитват да използват и за лечение на ракови тумори.

Средствата при таргетна терапия въздействат на конкретни таргетни молекули, които са жизнено необходими на раковите клетки за растеж и размножаване.

Този вид лечение следва да се отличава от химиотерапията, която потиска размножаването на всички клетки, които са в стадий на делене – и болни и здрави.

Някои видове таргетна терапия следва да се отнесат към имунна терапия.

3. Имунотерапия срещу рак

Възниква логичният въпрос – защо „спи” имунната система?

Защо не унищожава аномалните ракови клетки?

Проблемът е, че умеят да се крият от имунната система, използвайки най-различни начини.

Много злокачествени тумори разполагат на повърхността на своите клетки специфичен белтък – т.нар. първи лиганд на програмираната смърт.

Този белтък влиза в контакт с рецептора PD-1, разположен на Т-лимфоцитите.

Именно тези клетки трябва да откриват чуждите образувания в човешкото тяло.

Но след контакт туморът става невидим за имунната система.

4. Противоракова ваксина от стволови клетки

Идеите за имунотерапия на рак са били използвани за създаване на противоракова ваксина, докато се намират в стадий на разработка.

В човешкия организъм има т.нар. стволови клетки, тоест такива, които не са определили какви ще станат.

На повърхността на стволовите клетки са се разположили множество разнообразни белтъчни образувания, сходни с тези, които имат туморните клетки.

И тогава учените предлагат използване на индуцирани плурипотентни стволови клетки за тренировка на имунната система на организма.

5. Метод на глад за аминокиселини

Отдавна е известно, че бързо и безконтролно размножаващи се ракови клетки имат голям апетит.

Наблюдения и експерименти върху мишки показват, че агресивността на тумора, неговата способност да се съпротивлява на химио и лъчева терапия е пряко свързан с образуването на аспаргин.

При болните животни на аспаргинова диета метастазите се развивали много по-бавно.