Климакс – това е естествен процес в живота на жената, когато угасват репродуктивните функции.

Измененията в хормоналния фон поставят жената в менопауза в рисковата група за развитие на остеопороза – намаляване на костната плътност.

С цел избягване на усложнения и опасности, които крие в себе си това заболяване, лекарите предписват редица лекарства.

Изследвания на зъболекари показват, че приемът на биофосфонати при климакс може да стане причина за усложнения при дентална имплантация.

Климакс и състояние на устната кухина

Ако разгледаме рисковете за устната кухина при климакс, то можем да посочим – пародонтит и парадонтоза.

Статистическите данни показват, че най-голям процент случаи на възпалително-дистрофични заболявания се падат именно на тази възраст – след 50 години.

Жените са в рисковата група.

При пародонтоза или пародонтит костната тъкан на челюстта значително намалява, оголват се зъбните шийки, появява се подвижност.

Пародонтит и пародонтоза могат да се разгледат като една от основните причини за загуба на зъби в периода на климакс при жените.

Климаксът е един от предразполагащите фактори за развитие на упорито възпаление на венците, понижаване на качеството и количеството отделяна слюнка.

Всички тези фактори спомагат за формиране на заболявания на устната кухина, бързо прогресиране и поява на усложнения – загуба на зъби.

Какво е необходимо за успешна трансплантация?

Имплантацията е сложна хирургична операция за възстановяване на загубени зъби.

В хода на операцията зъболекарят поставя изкуствен корен – имплант в тялото на челюстта, след което следва етап на протезиране.

Към ден днешен именно имплантацията се смята за най-оптимален и съвършен метод за възстановяване на загубени зъби, който крие минимални последствия и положително се отразява на състоянието на устната кухина.

Ако се сравни протезиране и имплантация в дългосрочна перспектива, то недостатъците на протезирането са доста повече.

Но за провеждане на толкова сложна операция е необходимо да се спазват редица принципни условия – едно от тях е достатъчно количество костна тъкан, за да е възможно срастване на импланта.

Логично е да се предположи, че при остеопороза тези условия е трудно да се спазят.

За разрешаване на проблема с недостатъчен обем костна тъкан могат да се приложат няколко метода.

• Хирургични, когато зъболекарите преди или по време на имплантацията се прави операция, при която се поставя костна подложка;

• Консервативни, когато се назначават лекарства, способстващи за поддържане на плътността на костта и за профилактика на нежелани последствия и изменения;

Понякога зъболекарите препоръчват съчетанието на тези методи за най-добър ефект и за профилактика на нежелани последствия.

Какви лекарства се предписват?

За профилактика на възможни усложнения при климакс и за минимизиране на последствията на дамите се предписват редица лекарства, хормонална заместителна терапия, която позволява контрол на остеопорозата.

Предписването на биофосфонати помага за забавяне и дори за предотвратяване на загубата на костна тъкан, следователно се повишават шансовете за благоприятен изход при имплантация на зъби.

Но изследването на японски учени доказва, че тези лекарства могат да станат причина и за отхвърляне на имплантите на долната челюст.

Данни от изследвания

В проведено изследване участвали пациентки на възраст 60 и повече години.

Те били разпределени в 2 групи:

• Първата от 11 жени, приемали лекарства повече от година;
• Втората от 14 получавали хормонална заместителна терапия, но без биофосфонати;

При първата група в периода 2010-13 г. били поставени 25 импланта.

Наблюдението през първата година показало отхвърляне при 3 пациентки, тоест при 3 пациентки.

А във втората група срастването на имплантите било 100% и нямало усложнения.