Хеморагична треска с бъбречен синдром /ХТБС/ - тази инфекция е доста разпространена по цял свят.

Същността на този патологичен процес се заключава в това, че под въздействие на специфична инфекциозна флора у заразения се развиват тромбохеморагични нарушения.

Съпровождат се с нефрозонефрит и изразен интоксикационен синдром. При леко и среднотежко протичане на това заболяване прогнозата е относително благоприятна.

Известно време сред преболедувалите могат да присъстват остатъчни явления във вид на слабост, полиневрити и т.н. Тежките форми на това заболяване често се съпровождат с различни увреждания.

Причини, рискови фактори

Хеморагичната треска с бъбречен синдром се отнасят към природноогнищните инфекции. Наблюдава се значително повишаване на нивата на заболеваемост през пролетта и есента. Повече от 70% от случаите на тази болест се откриват при мъже във възрастовия диапазон от 16 до 50 години.

В повечето случаи тази инфекция завършва с пълно оздравяване. Но понякога може да се усложни от инфекциозно-токсичен шок, масивни кръвотечения, а също и присъединяване на вторична бактериална флора. При тежко протичане на тази патология нивото на леталност варира от 7 до 10%.

Възникването на тази болест се обуславя от проникването в организма на специфичен вирус, генетичният материал на който е представен от рибонуклеинова киселина.

Тези възбудители се отнасят към рода Хантавирус и са разделени на няколко серотипа. Опасност за човека представляват само 4 щама.

От морфологична гледна точка, хантавирусите са представени от сферична или спираловидна форма и са с размери от 80 до 120 нанометра в диаметър. Високите температури и химическите дезинфекциращи средства доста бързо водят до инактивация на възбудителя.

Същност, възбудители

Хеморагична треска с бъбречен синдром – това е зоноозна инфекция, първичен източник на възбудителя са различни гризачи.

Непосредствено самите гризачи прекарват това заболяване в латентна форма и активно отделят вируси в околната среда с изпражнения и слюнка.

Между гризачите разпространението на вируса се пренася с помощта на кръвосмучещи насекоми, например, с кърлежи. Заразяването на човека се реализира посредством аспирационен, контактен или хранителен път.

Изхождайки от гореизложеното, може да се направи извод, че в рисковата група са основно хора, които работят в селското стопанство.

ХТБС рядко протича от типа на епидемични взривове. Най-често се регистрират спорадични случаи на това заболяване. След прекарано заболяване остава постоянен имунитет, като вероятността от повторно заразяване се свежда до минимум.

Симптоми при хеморагична треска с бъбречен синдром

В протичането на хеморагична треска с бъбречен синдром се проследява ясно изразена стадийност. Продължителността на инкубационния стадий може да е от 2 до 15 дни. Но най-често първите симптоми възникват след 2 или 3 седмици след заразяването.

Вторият стадий се нарича продромален. Характеризира се с умерено изразено неразположение и главоболие. Общата продължителност на този стадий е от 2 до 3 дни.

Следва стадий на треска, който продължава от 3 до 6 дни. Болният човек се оплаква от повишена телесна температура до 39 градуса и повече.

Диагностика и лечение

Поставянето на диагнозата се състои както от специфични, така и от неспецифични методи на изследване. Сред неспецифичните са общ и биохимичен анализ на кръвта, анализ на урина, коагулограма, ултразвуково изследване на бъбреците.

Тази инфекция е показание за хоспитализация.

В първите 5 дни от началото на заболяването се използват противовирусни препарати, донорски специфични имуноглобулини. Предписват се и ангиопротектори - за защита на кръвоносните съдове.