Топ 4 вируса, предизвикващи рак - "работа под прикритие"
Полезно

На 16 февруари 1970 почива човекът, който доказва, че причината за рака могат да бъдат вируси – американският патолог Франсис Пейтън Роуз.

През 1969 г. получава за своите изследвания в областта на рака и за откриването на онкогенни вируси Нобелова награда, която споделя с Чарлз Хагинсън.

Отношението към вирусната теория за рака през последните 100 години се е променяло няколко пъти.

Но днес е известно със сигурност, че някои вируси предизвикват рак и дори разполагат с всички механизми за това.

Как често срещани вируси могат да станат причина за онкологични заболявания?

Как вирусът се превръща в рак?

Известно е, че вирусът използва генома и ресурсите на клетките, за да синтезира компоненти, необходими за събиране на нови вирусни частици.

Като е възможна реализация на двете стратегии.

Ако се разрушават и клетки, наблюдаваме инфекциозен процес, разпространение на вируса из организма.

Ако ли пък генома на вируса по определен начин се интегрира с генома на клетките на домакина, последните престават да се подчиняват на системите, регулиращи нейният растеж и размножаване.

Последствието е развитие на злокачествен тумор, който расте по свои закони.

Немалка част от онковирусите – това са ретровируси.

Техният геном представлява едноверижна РНК.

Когато РНК на вируса прониква в клетката, тя става матрица за двуверижна ДНК, която на свой ред ще се вгради в генома на клетките на домакина.

Някои от онковирусите имат в генома си онкогени, контролиращи процеса на трансформация на клетките с изменен геном от обикновен в злокачествен.

Другите онковируси притежават гени, които активират необходимите участъци от генома на клетката на домакина, които участват в процесите на клетъчно делене и диференциация.

Онкогенни вируси и заболявания

Всички заболявания, предизвикани от онковируси, се отличават с характерна черта: от момента на заразяването до появата на първите симптоми е възможно да изминат до 40 години.

Това означава, че тези заболявания имат продължителен латентен период.

Какви вируси могат да станат причина за развитие на онкологични заболявания при човека?

1. Вирус на Т-клетъчна левкемия при възрастни

Вирусът на Т-клетъчна левкемия на възрастни, или Т-лимфотропен вирус на човека, предизвиква заболяване, което се среща при хората, обитаващи островите на Японско море.

А също е възможно и при представителите на негритянската раса в някои държави от Карибския басейн.

Наблюденията показват, че и дори пациентите с тази разновидност на левкемия да се срещат в други страни по света, се установява връзка с посочените региони.

2. Херпес вирус

Рак могат да предизвикват 2 представители на семейството на ДНК-съдържащи вируси на херпеса:

• Вирус на Епщейн-Бар – херпес вирус 4 тип

Този онковирус може да стане причина за лимфом на Беркит и рак на гърлото.

Размножава се, дори и в лимфоцитите.

Клетките не загиват, но в тях се активира процес на неконтролируем на растеж, което води до образуване на злокачествени тумори.

• Херпес вирус 8 тип

Този вирус може да стане причина за епидемична разновидност на саркома на Капоши.

Вирусът се активизира на фона на значителен имунен дефицит, затова най-често се развива при хора, болни от СПИН.

3. Хепатитни вируси

Вирусите на хепатит В и С съдържат ДНК и могат да предизвикат карцином на черния дроб. Нямат онкогени, затова са вируси с непряко действие.

Това означава, че включват гени на клетките, които активират процес на неконтролируемо размножаване и растеж.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.54 130

Malchugani.com banner

Редактор